(Minghui.org) مشابه ضرب‌المثلی غربی: «هرچه بکارید، درو می‌کنید،» طبق فرهنگ سنتی چینی، نیکی پاداش داده می‌شود و پلیدی به سزای خود می‌رسد.

در آزار و شکنجه فالون گونگ، ده‌ها میلیون تمرین‌کنندۀ بی‌گناه به خاطر باورشان به حقیقت- نیکخواهی- بردباری مورد سوء‌رفتار قرار گرفته‌اند. مصیبت‌هایی شامل بازداشت، حبس، شکنجه، شستشوی مغزی، کار اجباری و مواردی از این قبیل را متحمل شده‌اند. با توجه به گزارش‌های منتشر شده در وب سایت مینگهویی تأیید شده است که بیش از ۳۹۰۰ تمرین‌کننده زمانی که در بازداشت پلیس بودند، در نتیجه شکنجه کشته شده‌اند.

بسیاری از مأموران حکومتی، به‌ویژه کسانی که در کار اجرای قانون و سیستم قضایی هستند، توسط «اداره ۶۱۰» و کمیته امور حقوقی و سیاسی (PLAC) در سطوح مختلف کنترل و هدایت می‌شوند تا آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ را طبق دستور جیانگ زمین، رهبر سابق حزب انجام دهند. همانند سقوط صدها نفر از مقامات در طول آشفتگی‌های سیاسی به اتهامات مختلف، وب سایت مینگهویی به‌طور مستند پیامدهای منفی ناشی از اعمال ۷۰۹ نفر را ذکر کرده که در سال ۲۰۱۵ دچار آن شده‌اند.

پس از آزار و شکنجه در سال ۱۹۹۹ طولی نکشید که چنین حوادثی آغاز شد. زمانی پنگ کایفا، معاون دبیر حزب در بخش چیانگ در استان هونان به مأموران پلیس گفت: «شما می‌توانید با [تمرین‌کنندگان فالون گونگ] فراتر از مرزهای قانون بدرفتاری کنید و مسئول پاسخگویی نسبت به اعمال‌تان نباشید.» اما در سال ۲۰۰۱ وقتی در طول یک جلسه کمیتۀ امور حقوقی و سیاسی در مورد اقدامات بیشتر علیه تمرین‌کنندگان صحبت می‌کرد، از حال رفت و بر روی زمین افتاد و بعد از آن در بیمارستان چانگشا در وضعیت زندگی گیاهی به‌سر می‌برد.

متأسفانه، موارد مشابه تا به امروز ادامه دارد. لی شاجو، رئیس اداره امنیت عمومی شهر پولاندیان و بخش امنیت داخلی در استان لیائونینگ مستقیماً در آزار و شکنجۀ بسیاری از تمرین‌کنندگان درگیر بود. چند تمرین‌کننده قبلاً سعی کرده بودند تا لی را متقاعد کنند که از دستورات رژیم کمونیستی برای آسیب رساندن به تمرین‌کنندگان پیروی نکند، اما لی آنها را نادیده گرفته بود. او بعدها در ۹ فوریه ۲۰۱۵ که میزبانی اجلاسی را به‌عهده داشت، پیشنهاد موج جدید بازداشت‌ها را ارائه کرد. به‌محض اینکه فریاد زد و به فالون گونگ حمله کرد، از حال رفت و به زمین افتاد و در اثر خونریزی مغزی درگذشت.

مرگ او سبب نگرانی سایر مأموران شد و هیچ‌یک از دو معاونش تصدی موقعیت شغلی او را قبول نکردند.

در جدول ذیل مواردی مطرح شده‌اند که اعتقاد بر این است دچار مکافات کارمایی شده‌اند. گروه‌بندی بر طبق موارد مربوط به کارکنان در حرفه‌های مختلف حکومتی صورت گرفته است:

موارد مکافات کارمایی در سال ۲۰۱۵

وب سایت مینگهویی

همین داده‌ها می‌تواند بر اساس رده‌بندی شغلی‌ نیز طبقه‌بندی شود:

موارد عقوبت کارمایی در سال ۲۰۱۵

وب سایت مینگهویی

نکته:

رده‌های شغلی این مأموران عبارتند از: سطح استانی (رئیس استان یا معادل آن)، سطح اداره (بین سطوح استانی و بخش)، در سطح بخش (رئیس بخش‌ها) و در سطح شهرک (سرپرست شهرک‌ها).


** سه نفر از ۱۳۵ مأموردر سطح استانی هستند.

در جدول زیر تفکیک ارقام بر اساس حرفه و رده‌ به‌طورخلاصه بیان شده است:

موارد عقوبت کارمایی در سال ۲۰۱۵

وب سایت مینگهویی

این جدول نشان می‌دهد که مأموران امنیت عمومی (مسئول بازداشت تمرین‌کنندگان) بالاترین تعداد مرگ را شامل می‌شوند، در حالی که دفتر دادستانی و ادارۀ ۶۱۰ (وارد کردن اتهامات و یا تصمیم گیری برای مدت حبس) بالاترین درصد مرگ را دارا بوده است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/2/155039.html