(Minghui.org) در شش ماه گذشته، گروهی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ مورد بازداشت و سوء‌رفتار مأموران اداره پلیس لوفنگ، واقع در ژائویوآن، استان شاندونگ قرار گرفتند. تمرین‌کننده‌ای نیز در ادارۀ پلیس شکنجه شد.

سه تمرین‌کننده به‌طور غیرقانونی بازداشت شدند و یکی از آنها دو بار حبس و مورد سوء‌رفتار جسمی قرار گرفت. مأموران بیش از ۱۰۰۰ یوان پول نقد و قدری از وسایل شخصی‌شان را از آنها گرفتند. دو تمرین‌کننده در این مدت، شغل خود را از دست دادند.

خانم ژانگ شوئلی و آقای سان جیانگو هر دو بیش از ۷۰ سال دارند. در ماه اوت سال ۲۰۱۵ در یک بازار محصولات کشاورزی پس از اینکه با مردم دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ صحبت کردند، پلیس آنها را بازداشت کرد. مأموران بیش از ۱۰۰۰ یوان از زن و شوهر اخاذی کردند.

خانم یانگ سونگمی نیز در همان ماه به‌دلیل صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ بازداشت شد. مأموران ۵۰ یوان پول نقد داخل کیفش را برداشتند و او را برای هفت روز بازداشت کردند.

در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵ خانم وانگ شوپئی به‌دلیل صحبت با مردم دربارۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ در پارک بازداشت شد. در ادارۀ پلیس معاون سرپرست لو فنگژو و سایر مأموران او را کتک زدند و سوزن‌هایی را به زیر ناخن‌هایش فرو ‌کردند. او به‌مدت ۱۲ روز بازداشت بود.

خانم وانگ دوباره در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۵ بازداشت شد. مأموران ۲۰۰ یوان از او اخاذی کردند. همچنین تمبرهای پستی به ارزش ۱۱۰ یوان، ۲ دستگاه پخش صوت دیجیتالی، کتاب‌های فالون گونگ و سایر وسایل شخصی‌اش را نیز توقیف کردند.

او به‌مدت ۱۵ روز بازداشت شد. درست آخرین باری که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده بود، پلیس از دادن اعلان بازداشت به او ممانعت کرد. به دلیل عدم دریافت اعلان، او آخرین مهلت برای درخواست تجدیدنظر اداری را از دست داد. چون در طول بازداشت، اجازه نداشت با محل کارش تماس بگیرد یا ملاقات‌کننده‌ای داشته باشد، از کارش نیز اخراج شد.

در ژانویه ۲۰۱۶، آقای لیو فوبین توسط چهار مأمور اداره پلیس لوفنگ در خانه‌اش بازداشت شد. مأموران دربارۀ طرح شکایت کیفری‌اش علیه جیانگ زمین از او سؤال کردند. جیانگ رهبر سابق حزب کمونیست چین است که دستور سرکوب خشونت‌آمیز و شکنجه فالون گونگ را صادر کرد. مأموران بیش از ۸۰ یوآن پول نقد، کتاب‌های فالون گونگ و اقلام دیگری را نیز با خود بردند. آقای لیو به‌مدت ۱۰ روز بازداشت شد و به‌دلیل در بازداشت بودن، از محل کارش اخراج شد.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/2/155041.html