(Minghui.org)

نظر‌به‌اینکه تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان دی‌وی‌دی‌ها و سایر فایل‌های ویدیوئی شن یون را به خارج از چین برده‌اند؛ دی‌وی‌دی‌ها و فایل‌های ویدیوئی‌ای که اجازه پخش آنها گرفته شده و به‌طور ویژه برای مردم سرزمین اصلی چین درست شده‌اند، جایی‌که نمایش‌های زنده نمی‌توانند دیده شوند؛ و

نظر‌به‌اینکه در داخل چین بسیاری از تمرین‌کنندگان بدون ملاحظه و بر اساس درک و ترجیح خودشان دی‌وی‌دی‌های شن یون را توزیع کرده‌اند؛ و

نظربه‌اینکه این افراد به میل خود رفتار کرده و این عمل آنها با تلاش‌ها و اهداف هنرهای نمایشی شن یون مداخله کرده است؛

بدین وسیله هنرهای نمایشی شن یون تصمیم خود را مبنی بر توقف ارائه ویدیوی اجراها به سرزمین اصلی چین اعلام می‌کند.

هیئت تحریریه مینگهویی
  ۶ فوریه ۲۰۱۶
بیست‌و‌هشتمین روز از دوازدهمین ماه قمری، سال بز

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/8/155254.html