(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۲ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهر جیلین، استان جیلین، چین را ارائه می‌کنیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر جیلین سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!