(Minghui.org) طبق گزارش‌های گردآوری شده توسط وب‌سایت مینگهویی از اواخر مه ۲۰۱۵ تا ۵ فوریۀ ۲۰۱۶مجموعاً ۷۲۰ تمرین‌کننده فالون گونگ از منطقه آچنگ هاربین، استان هیلونگ‌جیانگ شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین، رهبر سابق چین تنظیم کرده‌اند.

تمرین‌کنندگان، دیکتاتور سابق چین را مسبب شروع سرکوب وحشیانۀ فالون گونگ و مسئول درد و رنج‌های بسیار زیادی می‌دانند که به‌دلیل سلسله مبارزات او به آنها تحمیل شده است. شکایات کیفری به دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق ارسال شده است.

بسیاری از این تمرین‌کنندگان تعریف کردند که چگونه فالون گونگ سلامتی را به آنها بازگردانده و چشم‌انداز جدیدی در زندگی به آنها داده است. اما در سال ۱۹۹۹ که جیانگ زمین برای از بین بردن این تمرین سلسله مبارزاتی را در سراسر کشور راه‌اندازی کرد، آرزوی‌شان برای داشتن یک زندگی سالم‌تر و شادتر برباد رفت.

صرفاً به‌دلیل امتناع از رها کردن باورشان، آنها بازداشت، حبس و شکنجه شدند و منازل‌شان غارت و وسایل شخصی‌شان توقیف شد. وقتی برخی وادار به پرداخت جریمه‌های سنگین شدند، بسیاری از آنها شاهد بودند که به خاطر باور آنها پای خانواده‌‌شان نیز به میان کشیده شد.

شکنجه و  وادار شدن به کار با مواد سمی

آقای هوانگ تای‌بو ، ۴۳ ساله به مدت ۱۰۰ روز متوالی به‌زور تحت شستشوی مغزی قرار گرفت و دو بار به انجام کار اجباری به‌ترتیب به مدت ۱ سال و نیم و ۳ سال وادار و به ۳ سال و نیم زندان محکوم شد.

در اردوگاه کار اجباری، آقای هوانگ برای بیش از ۱۰ ساعت در شبانه روز به انجام کار طاقت‌فرسا وادار می‌شد. دست‌هایش به‌دلیل تماس با مواد فلزی سنگین سمی بنفش و سبز شده بود.

در اردوگاه کار و زندان، نگهبانان او را کتک می‌زدند و با باتوم الکتریکی به او شوک اعمال می‌کردند. هرگاه در اعتراض به بدرفتاری دست به اعتصاب غذا می‌زد با خوراندن اجباری او را مجازات می‌کردند.

ضرب و شتم، خوراندن اجباری در مرکز شستشوی مغزی

آقای سان چنگ ، ۵۱ ساله و همسرش بازداشت و دو بار محبوس شدند و برای بیش از ۳۰ روز تحت شستشوی مغزی قرار گرفتند. آقای سان به ۱ سال کار اجباری محکوم شد.

در مدت بازداشت، زندانیان تحریک می‌شدند تا آقای سان را به‌طور وحشیانه کتک بزنند، تا زمانی که او مبتلا به بی‌اختیاری در دفع شد و تقریباً هشیاری‌اش را از دست داده بود. نگهبانان او را تحت خوراندن اجباری با شیر منقضی شده و مقادیر زیادی نمک قرار می‌دادند. در نتیجه، وزن او از ۸۰ کیلوگرم به۵۰ کیلو گرم کاهش یافته بود.

در مرکز شستشوی مغزی، آقای سان و همسرش هر دو به‌دلیل خودداری از رها کردن تمرین فالون گونگ مورد شکنجه روانی و جسمی قرار می‌گرفتند و این در حالی بود که دو فرزند کوچک و والدین آقای سان را مجبور می‌کردند از راه دور این شکنجه‌ها را تماشا کنند.

به منظور اجتناب از آزار و اذیت بیشتر، آقای سان و همسرش مجبور شدند دور از خانه و فرزندان‌شان زندگی کنند. پدر او به دلیل درد و رنج روانی فوق‌العاده در بیمارستان بستری شد و به‌طور کامل بهبود نیافته است.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/29/155747.html