(Minghui.org) از اواخر مه ۲۰۱۵ بیش از ۲۰۰ هزار تمرین‌کننده فالون گونگ و اعضای خانواده‌شان شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین تنظیم و برای دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق ارسال کرده‌اند.

جیانگ رئیس سابق رژیم کمونیستی چین است که آزار و شکنجه خشونت‌آمیز علیه فالون گونگ را در چین در سال ۱۹۹۹ راه‌اندازی کرد. از ماه مه گذشته تاکنون بسیاری از شهروندان چینی به جنبشِ اقدام برای گزارش جنایاتِ جیانگ پیوسته‌اند و به‌طور جدی از تلاش‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای محاکمۀ جیانگ حمایت می‌کنند.

امضای بیش از هزار نفر در شهر سان‌هی در پای دادخواست

پس از اینکه ساکنان شهر سان‌هی دربارۀ حقایق فالون گونگ و ۱۶ سال آزار و شکنجه وحشیانه مطلع شدند، بسیاری از آنان حمایت خود را از تعقیب قانونی دیکتاتور سابق ابراز کرده‌اند. تا اوایل فوریه ۲۰۱۶، در مجموع ۱۱۲۱ نفر در شهر سان‌هی، استان هبی، با امضا یا  قرار دادن اثر انگشت خود در پای دادخواست، حمایت خود را از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ نشان داده‌اند.

مهمتر از همه، این افراد از دادگاه و دادستانی خواستار رسیدگی و تحقیق دربارۀ مرگ تمرین‌کنندگان لیو شوجیان و ژانگ یوشو و همچنین جراحت تمرین‌کننده جیا شیوئی‌یون شدند که به دلیل تحمل آزار و اذیت بوده است. آنها تقاضا کردند که دادگاه جیانگ زمین را مجازات و آزار و شکنجه فالون گونگ را فوراً متوقف کند.

امضا و اثر انگشت ساکنان شهر سان‌هی در پای دادخواستی که خواستار محاکمه دیکتاتور سابق جیانگ زمین بود

مردم نظرات خود را ابراز می‌کنند

بسیاری از کسانی که این دادخواست را امضا کردند احساسات خود را برای آوردن جیانگ به‌پای میز عدالت اینگونه ابراز کردند:

کارگری که کارش را از دست داده، گفت: «مدت طولانی است که ما می‌خواهیم علیه جیانگ شکایت کنیم. همه کارهایی که او انجام داده از نظر اخلاقی فاسد بوده است. ما به‌خاطر او شغل‌مان را از دست دادیم.

کارگری بازنشسته گفت: «می‌خواهم از او برای بخشیدن خاک کشورش شکایت کنم.»

کشاورز ۷۰ ساله‌ای گفت: «می‌خواهم علیه جیانگ شکایت کنم. او افراد بسیاری را مورد آزار و شکنجه قرار داده و باعث مرگ آنها شده است. او خود شیطان است.»

شخص دیگری در حال امضای دادخواست گفت: «جیانگ به چین و مردم آن آسیب رسانده است. او واقعاً یک خائن است.»

یک تاجر لباس گفت: «شما تمرین‌کنندگان فالون گونگ کارتان را به‌خوبی انجام داده‌اید. شکایت علیه او کاری بزرگ است. او در تاریخ به‌عنوان یک جنایتکار  شناخته خواهد شد.»

کارگری گفت: «جیانگ زمین شرمسار و خجالت‌زده نیست. این ایده خوبی است که علیه او شکایت کنیم. تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای حفظ راسخ باور شان شایان توجه هستند.»

کارگر دیگری گفت: «اگر همه مانند تمرین‌کنندگان فالون گونگ عمل کنند و بر خودشان سخت‌گیر و منضبط باشند، جامعه نیاز به پلیس نخواهد داشت. بیایید علیه جیانگ شکایت کنیم. تمام ملت باید از او شکایت کنند. وضعیت وحشتناک در چینِ امروز، همه تقصیر او است.»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

جنبش کشاندن جیانگ به پای میز عدالت در سراسر جهان به‌طور گسترده‌ای مورد تحسین قرار گرفته است. در آسیا، ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر از هفت کشور و یا مناطقی از جمله تایوان، کره، ژاپن، هنگ کنگ و ماکائو، مالزی، اندونزی، سنگاپور  برای نشان دادن حمایت خود دادخواست حمایت را امضا کرده‌اند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/26/155706.html