(Minghui.org) من درک جدیدی از شعر استاد با عنوان «نگه‌نداشتن چیزی» در هنگ یین دارم:

«زندگی کنید بدون اینکه دنبال چیزی باشید،
بمیرید بدون اینکه برای چیزی افسوس بخورید؛
تمام افکار اشتباه را بزدایید،
تزکیه کردن تا رسیدن به مقام یک بودا سخت نیست.»

در گذشته نمی‌دانستم منظور استاد از عبارت «فکر نادرست» چیست. اما به‌تدریج متوجه شده‌ام، هر چیزی را که از طریق تجربه یا آموزش دربارۀ این اجتماع در ذهن‌مان انباشته کرده‌ایم، می‌تواند اشتباه باشد.

برای مثال، ممکن است دربارۀ این یا آن فکر ‌کنیم یا برای انجام این یا آن کار برنامه‌ریزی کنیم. چنین افکاری، اگرچه خیلی ظریف هستند اما می‌توانند با عقاید و تصورات بشری هدایت شوند. اگر این افکار طبق فا نباشند، آیا با تزکیه ما مداخله نخواهند کرد؟

اما افکاری این چنینی تقریباً همیشه در ذهن ما وجود دارد. تنها راه برای اصلاح خودمان این است که همیشه آنچه که در ذهن‌مان هست را به‌دقت بررسی کنیم.

هر چیزی در ذهن‌مان باید هم‌راستا با فا باشد. در غیر این صورت، ما باید آنها را اصلاح کنیم. حتی اگر برخی از افکار ناچیز به‌نظر برسند، ما نباید آنها را نادیده بگیریم. به این دلیل که یک بار که آنها را انباشته کنیم، پیامدهای منفی به‌دنبال خواهد داشت.

اگر ما بتوانیم این کار را همواره انجام دهیم، آنگاه می‌توانیم همۀ افکار نادرست را از بین ببریم و کاملاً در فا جذب شویم.

این درک شخصی من است، لطفاً هر نکتۀ نامناسبی را تذکر دهید.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/14/155563.html