(Minghui.org) زمانی که تور شن‌یون به منطقه ما می‌آید، برخی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ به تماشای همه اجراهای نمایش‌ می‌روند. برخی تماشای آن را به‌شدت به دیگران توصیه می‌کنند یا تماشای شن‌یون را به‌عنوان مطالعه فا در نظر می‌گیرند. آنها می‌گویند که این اجراها نکات تزکیه‌ای بسیاری را ارائه می‌دهد.

فکر می‌کنم که تمرین‌کنندگان نباید تماشای شن‌یون را به‌عنوان مطالعه فا در نظر بگیرند. اما، به اعتقاد من برای آنهایی که در کار ترویج شن‌یون هستند قابل قبول است که به منظور افزایش درک خود و بهبود تکنیک‌های‌شان برای فروش بلیط به تماشای شن‌یون بروند.

شن‌یون وسیله‌ای برای نجات مردم در جامعه است. تمرین‌کنندگان به نجات از طریق شن‌یون نیازی ندارند، چراکه استاد به ما فای جهانی را آموزش داده‌اند و در تزکیه مراقب‌مان هستند.

افراد با رابطه تقدیری، مشتاق تماشای شن‌یون هستند تا نجات پیدا کنند. استاد برای هر یک از مخاطبان با رابطه تقدیری با دقت نظم و ترتیب‌هایی داده‌اند تا یک صندلی در تئاتر به آنها اختصاص پیدا کند. اگر تمرین‌کنندگان این صندلی‌ها را اشغال کنند، آنها این فرصت نجات را از مخاطب مورد نظر می‌گیرند.

برخی از تمرین‌کنندگان گفتند که اگر درست قبل از شروع نمایش بلیط به فروش نرفته باشد، آنها آن را خریداری و به تماشای شن‌یون می‌روند. این ممکن است ظاهراً معقول و منطقی به نظر برسد، اما این یک اصل بشری است.

تمرین‌کنندگان باید از خودشان بپرسند که چرا بلیط‌ها به‌طور کامل فروش نرفته‌ است. ممکن است دلایل مختلفی برای این موضوع وجود داشته باشد. اما اگر تمرین‌کنندگان یک وابستگی به تماشای شن‌یون داشته باشند، نیروهای کهن می‌توانند با استفاده از این نقطه‌ضعف آنها مانع خرید بلیط توسط افراد با رابطه تقدیری شوند. پس از آن بلیط برای تمرین‌کنندگان باقی می‌ماند و این چیزی است که آنها به دنبالش بودند.

تماشای شن‌یون یکی از سه کاری نیست که استاد از تمرین‌کنندگان خواسته است. شن‌یون فا نیست.

شما تمرین‌کنندگانی که مشتاق تماشای شن‌یون هستید، لطفاً به‌درون نگاه کنید و به‌دنبال پیدا کردن ذهنیتی باشید که همواره شما را به انجام این کار وا می‌دارد که آن یک عقیده و تصور بشری یا یک وابستگی است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/13/156271.html