(Minghui.org) به اطلاع می‌رساند به دلیل برخی موارد فنی، سایت به‌طور موقت بروزرسانی نمی‌شود و پس از اتمام کارهای فنی، بروزرسانی آن انجام خواهد شد.

هیت تحریریه مینگهویی