(Minghui.org) خانم گائو چینمی تمرین‌کننده فالون گونگ از منطقه چانگنینگِ شانگهای است. از زمانیکه رژیم کمونیستی در سال ۱۹۹۹ آزار و شکنجه فالون گونگ را شروع کرد، خانم گائو همواره تحت آزار و اذیت، بازداشت، حبس و محکومیت غیرقانونی قرار گرفته است. چندین بار در داخل و خارج از زندان، او هشت سال را در حبس بوده است.

آخرین بار در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، پلیس منطقه چانگ‌نینگ او را بارداشت کرد. پس از اینکه در ژوئیه ۲۰۱۳ به چهار سال حبس در دادگاه منطقه چانگ‌نینگ محکوم شد، در سپتامبر ۲۰۱۳ او را به زندان زنان شانگهای فرستادند.

خواهر بزرگتر خانم گائو چند بار برای ملاقات با او اقدام کرد، اما فقط یک بار مورد موافقت قرار گرفت و تنها برای هشت دقیقه به طول انجامید. بعد از آن ملاقات کوتاه، تمام درخواست‌های بعدی برای ملاقات با خواهرش رد شدند.

در اواخر سپتامبر ۲۰۱۵ ، خانم گائو چین‌مئی نامه‌ای به دو خواهر بزرگترش نوشت و از آنها خواست که به دیدنش بیایند. هنگامی که آنها سرانجام توانستند او را ملاقات کنند، خواهرانش از دیدن ظاهر او شوکه شدند. او بسیار لاغر و رنگ پریده شده بود و صحبت و حرکاتش مانند یک پیرزن کند و آهسته بود. خواهرانش سعی کردند تا او را با ضمانت پزشکی آزاد کنند، اما با این درخواست‌شان مخالفت شد.

پس از بازگشت به خانه، خواهرانش نامه‌ای به مقامات نوشتند و از رفتار زندان زنان شانگهای با خانم گائو شکایت کردند. آنها همچنین درخواست‌شان را برای آزادی مشروط پزشکی مطرح کردند، اما نامۀ آنها مقامات زندان را متقاعد نکرد.

یکی از نگهبانان به دختر خانم گائو گفت: «به‌دلیل نامه‌ای که خاله‌هایت نوشتند، ما آزادی مشروط پزشکی مادرت را رد می‌کنیم.»

تا این زمان، پنج ماه است که خانواده‌اش هیچ‌ خبری در مورد خانم گائو نشنیده‌اند. آنها بسیار نگرانش هستند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/14/155909.html