(Minghui.org) در میان تبلیغات پخش شده در چین توسط حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) برای ایجاد تنفر عمومی از فالون گونگ، حقه خودسوزی در میدان تیان‌آن‌من در تاریخ ۲۳ ژانویه سال ۲۰۰۱، رویدادی بود که واقعاً رذالت و شرارت رژیم چین را نشان داده است. به این وسیله بسیاری از مردم چین گمراه شدند و نسبت به این گروه صلح‌آمیز مدیتیشن موضع خصمانه‌ای را اتخاذ کردند.

در زیر نامه‌ای ارائه می‌شود که به تازگی به وب‌سایت مینگهویی ارسال شده و حاوی گواهی سربازی است که شاهد این رویداد بوده است.

***
به‌دلیل تمرین فالون گونگ در یک مرکز بازداشت در سال ۲۰۰۷ محبوس شدم. دختری نیز در همان سلول با من بود. پس از آشنایی با همدیگر، به او گفتم که فالون گونگ را تمرین می‌کنم.

به او گفتم: «ما به‌منظور بهبود ذهن و بدن‌مان مدیتیشن می‌کنیم و آن چیزی نیست که دولت ادعا می‌کند. حزب کمونیست تبلیغات نفرت‌آمیز زیادی را نسبت به فالون گونگ منتشر کرده است. به‌اصطلاح «خودسوزی تیان‌آن‌من نیز یکی از آنها است.»

او بلافاصله جواب داد: «می‌دانم که این رویداد توسط دولت برنامه‌ریزی و اجرا شد.»

از او پرسیدم: «واقعاً؟ آیا قبلاً در مورد آن از کسی شنیده‌ای؟»

شاهد عینی: «آن دروغ است»

«خب، نامزدم آن موقع یک سرباز در پکن بود. وقتی در طول تعطیلات سال نوی چینی به دیدنم آمده بود، ما این گزارش را در تلویزیون دیدیم. او گفت این تبلیغات را باور نکن، آن دروغ است.»

او ادامه داد. در روز قبل از ۲۲ژانویه ۲۰۰۱، به نامزدش و سایر سربازان در واحدش گفته شده بود که روز بعد در میدان تیان‌آن‌من باید سرخدمت باشند.»

نامزدم گفت: «در حالی که ما سرخدمت بودیم، چند کامیون از راه رسیدند و مردم خارج شدند، آتشی روشن شد و سپس خاموش شد. گویا آنها درحال ساخت فیلم بودند.»

به‌خاطر دوربین‌های فیلم‌برداری، سربازان فکر کردند که این افراد درحال فیلم‌برداری برای یک برنامه تلویزیونی هستند. آنها تا زمانی که آن صحنه‌ها را در تلویزیون دیدند، هنوز به طورکامل متوجه موضوع نشده بودند.

او گفت: «بسیاری از صحنه‌ها در تلویزیون برای ما آشنا بود، به جز اینکه به افرادی که آنجا بودند اکنون به‌عنوان تمرین‌کنندگان فالون گونگ برچسب زده شده است.»

با شنیدن این مطالب، سایر هم‌سلولی‌ها شوکه شده بودند. ما برای مدت طولانی در مورد آن صحبت کردیم و بسیاری از آنها پذیرفتند که از حزب کمونیست چین خارج شوند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/3/156139.html