(Minghui.org) بعد از اینکه پلیس نتوانست مدارک کافی برای اثبات ادعاهای‌شان مبنی بر اینکه آقای یانگ جیان پینگ «با استفاده از یک سازمان فرقه‌ای به تضعیف اجرای قانون پرداخته است» ارائه کند، یک مقام دادستانی در استان هبی تعقیب قانونی یکی از ساکنان محلی را رد کرد. این بهانه‌ای استاندارد است که توسط رژیم کمونیستی چین برای بازداشت و حبس تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده شده است.

وکیل آقای یانگ پس از آزادی موکلش گفت: «این یک مورد بسیار نادر بود که دادستانی اتهامات علیه یک تمرین‌کننده فالون گونگ را رد کرد، به ویژه پس از اینکه او به‌طور رسمی بازداشت شده بود. من خوشحالم که دادستان به جای پیروی کورکورانه از سیاست آزار و شکنجه در سراسر کشور، در این مورد از وجدانش پیروی کرد.»

بازداشت به‌دلیل تمرینِ حق قانون اساسی

آقای یانگ، از ژانگجیاکو، استان هبی، در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵ در حال صحبت با مردم دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ بازداشت شد، پلیس ماشینش را توقیف و بیش از ۶۰۰ نسخه از مطالب فالون گونگ را توقیف کرد. او پس از بازداشت به بازداشتگاه شهرستان وانچوآن فرستاده شد.

خانواده آقای یانگ و سایر تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌محض اینکه از بازداشت او مطلع شدند، برای آزادی‌اش به ادارۀ پلیس رفتند. آنها استدلال کردند که تمرین فالون گونگ هیچ قانونی را در چین نقض نمی‌کند و این که در قانون اساسی از آزادی عقیده حمایت می‌شود.

پلیس به خانواده آقای یانگ گفت که پرونده او در حال حاضر به دادستانی ارائه شده است که در روندِ تعیین اعلام جرم قرار دارد.

آزادی پس از پنج ماه

خانواده آقای یانگ، حامیان و وکیل، پیگیر آزادی او بودند. طی پنج ماه آتی، دادستانی دو بار پرونده را به پلیس بازگرداند و درخواست شواهد بیشتری کرد.

پلیس موفق به ارائه هیچ‌گونه شواهدی نشد که نشان دهد آقای یانگ باعث صدمه‌ به افراد یا جامعه شده است.

آقای یانگ پنج ماه بعد در ۳۰ مارس ۲۰۱۶ آزاد شد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/27/156442.html