(Minghui.org) دختر ۱۶ ساله اهل شهر مودانجیانگ هنوز مشتاق آزادی والدینش بود که شنید پدرش در بازداشت ده روز پس از بازداشت به‌دست پلیس، درگذشته است.

آقای گائو ییشی و همسرش خانم سان فنگشیا به‌دلیل امتناع از نفی ایمان خود به فالون گونگ در ۱۹ آوریل در منزل‌شان بازداشت شدند. این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

آقای گائو در اعتراض به بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد، اما با شکنجه‌های وحشیانه مواجه شد. او در تاریخ ۲۹ آوریل در ۴۵ سالگی درگذشت. خانواده‌اش متوجه تورم شدید در قفسه سینه‌اش و اثر دستبند روی مچ دستش شدند.

روز بعد پلیس کالبد شکافی بر روی بدنش انجام داده بود، اما از ارائه نتایج به خانواده خودداری کرد.

نوجوان در حال عزاداری برای مرگ پدر، پیوسته نگران حال مادرش است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/3/156507.html