(Minghui.org) از ماه اوت گذشته، تمرین‌کنندگان فالون گونگ از ماکائو غرفه‌ای را در مقابل کلیسای سنت دومینیک، ویرانه‌های سنت پل و سایر مناطق توریستیِ معروف برپا کرده‌اند تا برای مردم به افشای آزار و شکنجه وحشیانه بپردازند و برای پایان دادن به آن درخواست کمک کنند.

هدف آنها این است که دربارۀ موج پرونده‌های حقوقی علیه رهبر سابق حزب کمونیست، جیانگ زمین که به‌دلیل نقشش در آزار و شکنجه فالون گونگ ایجاد شده است، با عموم مردم صحبت کنند.

صحبت تمرین‌کننده فالون گونگ با دو مرد جوان دربارۀ پرونده‌های حقوقی.

مردم با امضای دادخواستی حمایت خود را از مقاومت مسالمت‌آمیز فالون گونگ اعلام می‌کنند.

آقای آیو کام سان، یکی از اعضای مجلس قانونگذاری ماکائو، آزار و شکنجه وحشیانه‌ای را که توسط جیانگ زمین راه اندازی و هدایت شد را محکوم کرد. او گفت که سرکوب آزادی عقیده در جامعه مدرن غیر قابل تحمل است.

آقای آیو کام سان از دولت چین خواستار توقف آزار و شکنجه و آزادی تمرین‌کنندگان فالون گونگ محبوس و محاکمۀ قاتلان شد.

فعال دموکراسی، لی جیانرون دادخواست حمایت از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ را امضاء کرد. او گفت که برداشت اعضای بدن با مجوز دولت در چین، به شدت حقوق بشر را نقض می‌کند. قاتلان باید در دادگاه بین‌المللی به‌دست عدالت سپرده شوند.

آقای چو، مهاجری از سرزمین اصلی چین نیز از پرونده‌های حقوقی حمایت کرد و دادخواست را امضاء و از و دوستانش نیز خواست که این کار را انجام دهند.

«این اقدام بسیار معنی‌دار است. آنچه جیانگ زمین انجام داده است مخالف قانون آسمانی است. آقای چو گفت: «او بدبختی‌های بسیاری را برای مردم چین ایجاد کرده است.»

«وقتی نوبت به کارهای خوب می‌رسد، حزب کمونیست عاجز است، اما برای انجام کارهای بد بسیار قدرتمند است.» او تاکید کرد: «فکر می‌کنم که حزب قطعاً سقوط خواهد کرد.»

آقای لی، یکی از ساکنان محلی، گفت: «از فالون گونگ در سراسر جهان حمایت می‌شود. آن مرتکب هیچ نوع قانون‌شکنی در چین نشده است. سیاست آزار و اذیت جیانگ قطعاً اشتباه است. مردم می‌توانند خودشان متوجه شوند و آنها می‌دانند که چه در حال وقوع است و حقیقت چیست. جیانگ زمین یک قاتل است.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/26/156424.html