(Minghui.org) در یک روز بهاری خوب در منطقه مرکز شهر در هامبورگِ آلمان انبوهی از گردشگران و ساکنان محلی، طبق معمول جمع بودند. در کنار محل گردشگری ریسندامبروکی با بیش از ۱۵۰ سال قدمت، تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌منظور افزایش سطح آگاهی مردم دربارۀ آزار و شکنجه در چین، به خصوص دربارۀ برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زندۀ فالون گونگ، غرفه‌ای را راه‌اندازی کردند.

با دیدن میزی که مطالب روی آن چیده شده بود، مرد جوانی ایستاد تا ببیند چه خبر است. پس از مطالعه پوستری در آن نزدیکی که توسط تمرین‌کنندگان ارائه شده بود، او شگفت‌زده، پرسید: «واقعاً؟ آیا این اتفاق واقعاً در چین در حال وقوع است؟ پس از صحبت با یک تمرین‌کننده و اطلاع در مورد تحقیقات انجام شده توسط بسیاری از سازمان‌های شخص ثالث که این قساوت را تأیید کرده‌اند، چهره‌اش درهم رفت. در پایان، او از تمرین‌کننده تشکر و او را تشویق کرد: «لطفاً به این کار خوب ادامه دهید. این مسئله‌ای مهم است و شما باید به مردم بیشتری در مورد آن بگویید.»

سه دختر نوجوان که از کنار غرفه عبور می‌کردند نیز به‌سمت پوسترها و بنرها کشیده شدند. آنها گفتند که پیش از این دربارۀ سرکوب شنیده بودند و از یک تمرین‌کننده پرسیدند که چرا هیچ یک از مقامات مانع انجام این جنایات نشده‌اند. پس از اینکه تمرین‌کننده به آنها گفت که این قساوت سرکوب در سراسر کشور توسط رژیم حزب کمونیست دیکتاتور در چین اداره می‌شود، دختران از این بی‌رحمی و قساوت آشفته و ناراحت شدند و گفتند که آنها به مردم بیشتری در مورد آن می‌گویند.

بسیاری از رهگذران از شنیدن آزار و شکنجه نظام‌مند فالون گونگ که ۱۷ سال ادامه داشته است، شگفت‌زده شدند.

جک و امیلی، زوجی اهل انگلستان که در حال حاضر در هامبورگ کار می‌کنند، با دوستان‌شان در مسیر خود به دریاچه آلستر غرفه تمرین‌کنندگان را دیدند. اگر چه آنها در خصوص آزار و شکنجه در چین، قبلاً از دوستان خود مطالبی را شنیده بودند، اما تصاویر زنده بر روی پوسترها آنها را شوکه کرد. هر دوی آنها دادخواستی را که خواستار نجات مادر یه شیائوجون، خانم یه جولان از ساکنان محلی بود را امضا کردند.

مانند بسیاری از ساکنان و گردشگران دیگر، جک و امیلی دادخواستِ حمایت از تمرین‌کنندگان فالون گونگ را امضا کردند.

خانم یه، ۶۸ ساله توسط پلیس شانگهای در دسامبر ۲۰۱۴ در منزلش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در بازداشت بوده است. در مه ۲۰۱۵ دادگاه منطقه پوتو او را به سه سال زندان محکوم کرد. هنگامی که هان ژنگ، دبیر حزب در شانگهای، خواهر شهر هامبورگ، از آلمان در اوایل ژوئن ۲۰۱۵ بازدید کرد، دربارۀ تلاش‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ که خواستار آزادی خانم یه بودند، چندین رسانه خبری آلمان گزارش‌هایی را ارائه دادند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/24/157138.html