(Minghui.org) دوازده تن از اهالی شهر چیتایهی، استان هیلونگجیانگ در ۸ مه ۲۰۱۶ به‌دلیل خودداری از نفی فالون گونگ بازداشت شدند. این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت واقع شده است.

حدود ساعت ۶ صبح  خانم وانگ شینرونگ بازداشت شد و مأموران کامپیوتر، چاپگر و کتاب‌های فالون گونگ او را با خود بردند.

سه ساعت بعد، آقای وانگ شینرونگ و همسرش خانم ژانگ ژیکای بازداشت شدند و پلیس اقلام زیر را از منزلش مصادره کرد: یک کامپیوتر، سه چاپگر، یک رایتر سی‌دی و دی‌وی‌دی، ۳۰ هزار یوان پول نقد و تعداد زیادی کتابهای دافا. بازداشتگاه آقای وانگ را به دلیل فشار خون بالا رد کرد و او حدود ظهر روز بعد آزاد شد. خانم ژانگ ژیکای ده روز در بازداشت بود.

حدود ساعت ۱۱صبح مدرس یان از اداره جنگلداری نیز بازداشت شد. مشارکت‌کنندگان در این بازداشت‌ها به او گفتند که این اقدامی هماهنگ برای هدف قرار دادن تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ بوده است.

وانگ پینگشونگ، یو یو، لی  بائوهوآ، وو  شوشو، ژانگ گویرونگ، ژانگ شولی، وانگ یانجو و لی شنگچون نیز همان روز صبح بازداشت شدند.

آقای لی دومین نفری بود که آزاد شد. محل نگهداری سایر تمرین‌کنندگان به جز خانم ژانگ ژیکای، نامعلوم است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/21/157090.html