(Minghui.org) تعدادی از تمرین‌کنندگان که خواهان پیوستن به هنرهای نمایشی شن‌یون بودند، برای آموزش آواز، نزد خوانندگان شن‌یون رفتند. حتی برخی از آنها با توقف انجام کارهای مقرر شده برای مریدان دافا، تمام تمرکز خود را بر روی آموزش آواز گذاشتند. تمرین‌کنندگانی که چنین آموزشی را ارائه می‌دهند آنچه استاد آموزش دادند را برداشته و برای کسب درآمد آنها را به مردم عادی آموزش می‌دهند. مطالبی که استاد آموزش دادند شیوه‌هایی برای نجات مردم هستند که درحال حاضر مطلقاً نمی‌توانند به مردم عادی منتقل شوند. این تخریب فا و آسیب به مردم را در پی دارد. برخی در هنگام آموزش به تمرین‌کنندگان شهریه دریافت می‌کنند که مبادلۀ فا با پول است. آنها به‌وضوح می‌دانند آنهایی که [از این راه] آواز را یاد می‌گیرند، از سوی شن‌یون پذیرفته نخواهند شد. این اقدامات واقعاً نباید صورت بگیرند. شن‌یون یک شرکت هنرهای نمایشی در سطح جهانی با الزامات بالا است. علاوه بر این، شن یون در این زمان به هنرمندان آوازخوانِ بیشتری نیاز ندارد. به‌جز کسانی که برجسته و خاص باشند، [متقاضیان] عادی به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شوند. امیدواریم که مریدان دافا ذهنیتی درست را حفظ کنند و اگر شخصی نمی‌تواند به استاندارد در سطح جهانی برسد به‌زور این کار را انجام ندهند. افکار نادرست یا عقاید و تصورات بشری می‌توانند مورد بهره‌بردای قرار گیرند. بیایید از این درس‌ها بیاموزیم، خودمان را به‌خوبی تزکیه کنیم و مسیر باقی مانده را به‌خوبی طی کنیم.


هیئت تحریریه مینگهویی

۲۷ ژوئن ۲۰۱۶