(Minghui.org) چهار مأمور پلیس از شهر هاربین در تاریخ ۶ مه ۲۰۱۶ به زور وارد منزل تمرین‌کنندۀ فالون گونگ، آقای ژائو هایجون در روستای ژنگدی شدند. آنها آقای ژائو را بازداشت و به تلافی طرح دعوی علیه جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیستی منزلش را غارت کردند. آنها کارت شناسایی یا حکمی برای تفتیش ارائه ندادند.

پلیس همچنین قصد بازداشت همسر آقای ژائو را داشت، اما همسایگانش از انجام این کار توسط پلیس ممانعت کردند. هنوز هم خانم ژائو مجبور است منزلش را ترک کند تا از آزارهای بیشتر و اقدامات مکرر پلیس برای بازداشتش اجتناب کند. مزارع‌شان بدون رسیدگی رها شده است.

دو فرزند آقای ژائو برای کمک به خانه آمدند. آنها در خصوص وضعیت پدرشان و محل زندگی مادرشان خیلی نگران هستند. آنها از همسایه‌ها کمک خواستند. بیش از ۴۰۰ نفر از روستاییان دادخواستی را امضاء کردند که در آن ذکر شده بود آقای ژائو  فردی خوب است و خواستار آزادی او شدند.

بازداشت‌های جمعی

بیش از ۷۰ تمرین‌کننده فالون گونگ که در منطقه شوانگچنگ زندگی می‌کنند نیز در ۶ ماه مه بازداشت شدند. بسیاری از تمرین‌کنندگان مرد در بازداشتگاه شوانگچنگ محبوس شدند و تمرین‌کنندگان خانم را به بازداشتگاه یازیجوآن در شهر هاربین بردند.

بنا به گفته مأموران پلیس، این بازداشت‌های گسترده به دستور مقامات ارشد و به رهبری رئیس اداره پلیس استان هیلونگ‌جیانگ انجام شدکه او برای نظارت بر بازداشت به شهر هاربین رفت.

بسیاری از تمرین‌کنندگان بازداشت شده، شکایت کیفری خود را علیه جیانگ به‌خاطر آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ تنظیم و آن را به دادستانی عالی چین ارسال کرده بودند.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

ممانعت از دیدار دختر با پدر

ادارۀ پلیس به اعضای خانواده آقای ژائو اعلانی داد و از آنها خواست تا پس از گذشت ۱۲ روز از بازداشت آقای ژائو، تأییدیه رسمی بازداشت او را امضاء کنند که این کار بی‌توجهی به حقوق قانونی دو دختر آقای ژائو بود. رئیس شو هنگتو از ادارۀ پلیس گفت که تنها یک وکیل اجازه دارد که به ملاقات آقای ژائو برود.

دختر و خواهر آقای ژائو در ۱۹ماه مه سعی کردند که یک وکیل از یک دفتر وکالت را به کار بگیرند. اما هیچ یک از وکلا پرونده را قبول نکردند.

وکیل لی گفت: «می‌دانم که شما مردم خوبی هستید و در اعتقاد به فالون گونگ هیچ مشکلی وجود ندارد، اما دولت قبول پرونده‌های فالون گونگ را برای ما ممنوع کرده است.»

وکیل جیا ابتدا پذیرفت که کمک کند، اما وقتی شنید که آن پروندۀ یک تمرین‌کننده فالون گونگ است، منصرف شد.

بعد از قدری گفتگو، جیا با ادارۀ پلیس تماس گرفت. پس از صحبت با پلیس، به اعضای خانواده گفت: «من اجازه ندارم آقای ژائو را ملاقات کنم. من حتی در پرونده‌های قتل می‌توانم با متهمان ملاقات کنم، اما با توجه به اینکه این یک پرونده فالون گونگ است، هیچ کمکی از دستم برنمی‌آید.»

سرانجام یک وکیل به نام ژائو نیز پذیرفت تا در بازداشتگاه هایجون به دیدار آقای ژائو برود. پس از اینکه او از ملاقات بازگشت، با دختر آقای ژائو تماس گرفت و از او خواست تا صبح روز بعد به دفترش برود. اما دختر آقای ژائو شماره تلفن همراهش را به کسی نداده بود. او احساس کرد که این درخواست بسیار مشکوک است. او برای جلوگیری از هر گونه مشکل احتمالی یا حتی بازداشت، آن شب خانه را ترک کرد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/1/157642.html