(Minghui.org) تمرین‌کنندگانِ شهر جینژو در استان لیائونینگ، دربارۀ آزار و شکنجه فالون دافا به مردم اطلاع‌رسانی نموده و آنها را به خروج از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته به آن ترغیب کرده‌اند.

آنها همچنین در حمایت از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین به جمع‌آوری امضاء پرداخته‌اند. جیانگ رئیس سابق حزب کمونیست چین است که آزار و شکنجه را علیه فالون گونگ آغاز کرده است.

در ابتدا ۱۱۶۲ نفر دادخواست را امضاء کردند. تا ژوئن سال ۲۰۱۶، تعداد ۲۰۲۸ تن دیگر حمایت خود را از طرح شکایت کیفریِ ۲۰۰ هزار تمرین‌کننده و اعضای خانواده‌شان ابراز کرده‌اند.

تعدادی از مردم قبل از اینکه این دادخواست را امضاء کنند، از ح.ک.چ خارج شده بودند. در حالی که سایرین هر دو را به‌طور همزمان انجام دادند.

امضاها در حمایت از طرح دعوی

تمرین‌کنندگان در نامه دادخواست‌شان گفتند: «جیانگ زمین آزار و شکنجه فالون دافا را راه‌اندازی کرد، با دروغ‌های جعلی این تمرین را مورد افترا و تهمت قرار داد، حقه خودسوزی در میدان تیان‌آن‌ را صحنه‌سازی کرد و دستور برداشت اجباری اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده را صادر کرد. آنچه جیانگ انجام داد غیرانسانی بود، شرارت‌بارترین کار بر روی زمین است.»

تمرین‌کنندگان به مردم گفتند که آنها همواره خود را با توجه به اصول حقیقت- نیکخواهی- بردباری اداره کرده‌اند و در باور خود راسخ هستند. اگرچه آنها هیچ جنایتی را مرتکب نشده‌اند، ح‌ک‌چ همچنان به غارت منزل، بازداشت، ارسال آنها به زندان و اردوگاه‌های کار اجباری و اخراج از شغل‌شان ادامه می‌دهد.

زمانی‌که مردم شدت آزار و شکنجه را درک کردند، با استفاده از نام واقعی، نام مستعار یا اثر انگشت خود این دادخواست را امضاء کردند.

کشاورز منگ گوی گفت: «می‌دانم که جیانگ زمین عمیقاً فاسد شده است. برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان برای منفعت‌طلبی، بزرگترین جنایت است. من این دادخواست را با نام واقعی‌ام امضاء می‌کنم.»

لیو پینگ اظهار کرد: «فالون دافا واقعاً خوب است! من از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ حمایت می‌کنم! او نباید دستور برداشت اعضای بدنِ تمرین‌کنندگان را صادر می‌کرد!»

یک میوه فروش توضیح داد: «هیچ چیز خوبی دربارۀ حزب کمونیست چین وجود ندارد. آن بسیار فاسد است.»

یک فروشنده غذاهای سبک گفت: «من اغلب تکرار می‌کنم که "فالون دافا خوب است" و کسب و کارم خوب بوده است. جیانگ انسان بدی است. برای امضاء روی من حساب کنید!»

گروهی از دانشجویان با خواندن تابلوی نمایش اطلاعات دربارۀ پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین، اظهار نظر کردند: «جیانگ زمین وحشتناک است! ما باید از او شکایت کنیم! بیایید در حمایت از پرونده‌های حقوقی امضاء کنیم.» بیش از ۴۰ نفر از آنها این دادخواست را امضاء کردند و برخی نیز از سازمان پیشگامان جوان حزب کمونیست خارج شدند.

این نامه‌های دادخواست به دادستانی عالی خلق ارائه شده است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/2/157648.html