(Minghui.org) مهندسی اهل کارامای، استان شین‌جیانگ ۸۳ روز پس از پذیرش در زندان زنان شین‌جیانگ در ارومچی درگذشت. او به‌خاطر طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین به پنج سال حبس محکوم شده بود.

خانم ژائو شویوآن دیکتاتور سابق چین را به شروع آزار و شکنجه فالون گونگ متهم کرد که منجر به ۹ سال حبس اول او شده بود.

این خانم ۵۲ ساله در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۷ مارس سال جاری به زندان محکوم شد. او پژوهش‌خواهی کرد اما فقط حکم محکومیتش تأیید شد، بدون اینکه جلسه دادرسی‌اش علنی باشد.

او در تاریخ ۳ مه به زندان زنان شین‌جیانگ منتقل شد. وقتی نگهبانان او را تحت خوراندن اجباری و شکنجه مداوم قرار دادند، وضعیت سلامتی‌اش به سرعت افت کرد. در همین حال، زندان آزادی مشروط پزشکی او را رد کرد. حتی پس از اینکه او در سه نوبت به حالت اغماء رفت، آنها هنوز هم حاضر به ارائه درمان مناسب نشدند و او در ۲۲ ژوئیه درگذشت.

خانواده او خواستار انتقال جسدش به کارامای شدند، اما مسئولین زندان به زور جسد را به سردخانه‌ای در ارومچی فرستادند و تهدید کردند که در عرض ۱۰ روز سوزانده شود.

درخواست آزادی مشروط پزشکی مکرراً رد شد

هنگامی که دو وکیل خانم ژائو در ۳۱ ماه مه با او ملاقات کردند، آنها متوجه شدند که او بسیار لاغر و نحیف شده و وزنش به حدود ۳۱ کیلو رسیده بود. آنها بلافاصله درخواست آزادی مشروط پزشکی خود را تنظیم کردند، اما آن رد شد.

پسر و وکلایش درخواست دوم را در ۲۳ ژوئن تهیه کردند، اما دوباره رد شد. آنها به دفتر اداری زندان رفتند، اما تلاش‌شان برای آزادی مشروط پزشکی به جایی نرسید.

با وجود حالت کما درمان مناسب انجام نشد

در روز آخر، خانم ژائو سه بار به کما رفت، اما درمان مناسب هرگز به او ارائه نشد.

او اولین بار در ۲۶ ژوئن از هوش رفت. نگهبانان با عجله او را به یک بیمارستان محلی بردند، اما به‌محض اینکه او ساعتی بعد به هوش آمد، برگردانده شد.

او دوباره در تاریخ ۱۲ ژوئیه به حالت اغماء رفت و پزشکان اعلانیه «شرایط بحرانی» را صادر کردند. نگهبانان او را همان روز بعد برگرداندند.

او برای بار سوم در ۱۹ژوئیه به کما رفت و خارج شد. با وجود صدور اطلاعیه شرایط بحرانی توسط پزشکان، مسئولان زندان با استناد به کمبود بودجه برای پوشش دادن هزینه‌های پزشکی‌ او، تصمیم گرفتند که در روز دوم او را برگردانند.

خانواده او به شدت خواستار ماندن او در بیمارستان بودند تا با هزینۀ خود آنها بیشتر تحت درمان باشد. مقامات زندان پذیرفتند، اما دیگر خیلی دیر شده بود. او سه روز بعد درگذشت.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند

گزارش های مربوط:
دادگاه وکیل مدافع را در دادگاه تمرین‌کننده فالون گونگ مورد خصومت قرار داد
مهندسی در طول نه سال حبسش، تحت خوراندن اجباری وحشیانه قرار گرفت، بازداشت مجدد او به‌دلیل شکایت علیه جیانگ زمین

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/29/158024.html