(Minghui.org) خانم لی ژونگ‌فانگ، یک تمرین‌کننده فالون گونگ 68 ساله از شهر هولودائو است که در نوامبر 2016 توسط دادگاه منطقه‌ای لیانشان به سه سال حبس محکوم شد. خانم لی تقاضای تجدیدنظر به دادگاه میانی شهر هولودائو ارائه کرد اما این دادگاه حکم اولیه را تأیید کرد.

به‌تازگی او و خانواده‌اش دادخواستی برای تشکیل دادگاه مجدد ارائه کرده‌اند.

خانم لی در 19 ژوئیه 2016 و هنگام نصب یک برچسبِ «فالون دافا خوب است» بر روی یک تیر چراغ برق بازداشت شد. پلیس خانه‌اش را غارت کرد و کتاب‌های فالون گونگ، کامپیوترها، پرینترها و سایر وسایل شخصی‌اش را مصادره کرد.

خانم لی به «استفاده از یک سازمان فرقه‌‌ای برای تضعیف اجرای قانون» متهم شد که اتهام رایجی است که توسط حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) به‌منظور زندانی کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ و آزار و شکنجه این تمرین معنوی استفاده می‌شود.

دادگاه منطقۀ لیانشان در 2 نوامبر 2016 خانم لی را محاکمه کرد. وکیل خانم لی از جانب او دادخواست بی‌گناهی‌اش را ارائه کرد.

وکیل مدافع توضیح داد که اتهامات وارده هیچ اساس قانونی ندارد. او بیان کرد که نصب یک برچسب بر روی تیر چراغ برق، اقدامی برای تضعیف اجرای هیچ قانون به‌حساب نمی‌آید. او همچنین به فقدان وجود شواهد در این پرونده اشاره کرد و درخواست کرد که خانم لی تبرئه شود.

دادگاه بدون رسیدن به هیچ حکمی، به بعد موکول شد. با این‌حال، خانم لی چند روز بعد به زندان محکوم شد.

او در حال حاضر در بازداشتگاه شهر هولودائو زندانی است.