(Minghui.org)  در سال 1994 تمرین فالون دافا را شروع کردم. روز‌به‌روز وضعیت سلامتی‌ام بهبود ‌یافت و از بیماری‌ها رها ‌شدم. درحال حاضر 70 ساله هستم.

قبل از شروع تمرین دافا از بسیاری از مشکلات جسمی مانند درد مفاصل، تورم، درد معده، بی‌خوابی و سرگیجه رنج می‌بردم. نمی‌توانستم هیچ یک از کارهای خانه را انجام دهم. انواع و اقسام درمان‌های طب چینی را امتحان ‌‌کردم اما هم‌چنان نحیف و ضعیف بودم. شوهرم تمام‌وقت کار می‌کرد و از من و خانه مراقبت می‌کرد. نمی‌توانستم به او کمک کنم و احساس گناه می‌کردم.

پس از یادگیری فالون دافا به‌سرعت از تمام بیماری‌ها بهبود یافتم و در مدت بیش از 20 سال گذشته هیچ دارویی مصرف نکرده‌ام و احساس خوبی دارم.

حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آزار و شکنجه فالون دافا را در سال 1999 شروع کرد. افراد بسیاری توسط تبلیغات فریب خورده و فرصت استفاده از مزایای دافا را از‌دست داده‌اند. می‌خواستم درباره دافا با افراد بیشتری صحبت کنم طوری‌که آنها هم بتوانند مانند من بهره ببرند. به‌منظور دسترسی به افراد بیشتر تصمیم گرفتم که دوچرخه‌سواری را یاد بگیرم تا بتوانم مسافت بیشتری را برای این کار طی کنم.

شوهرم فکر ‌کرد که من دیوانه شده‌ام. او باور نمی‌کرد که خانمی به سن و سال من بتواند دوچرخه‌سواری یاد بگیرد. مدت زیادی طول نکشید که او متوجه شد در این زمینه جدی و مصمم هستم، بنابراین موافقت کرد که یک دوچرخۀ نو برایم بخرد.

شروع این کار دشوار بود، اما سپس به خاطر آوردم که با حضور استاد در کنارم هر کاری را می‌توانم انجام دهم. به تلاشم ادامه دادم و طولی نکشید که توانستم با دوچرخه‌ام حرکت کنم!

در سومین روز یادگیری دوچرخه‌سواری، احساس ‌کردم به اندازۀ کافی خوب هستم و می‌توانم در مسیری پر‌رفت‌و‌آمد مسافتی طولانی را طی کنم. بیش از 30 کیلومتر رکاب زدم. در روز پنجم، برای روشنگری حقایق بیش از 50 کیلومتر با دوچرخه رفتم.

با دوچرخه‌ام، می‌توانم به افراد بیشتری دسترسی پیدا کنم. تعداد افرادی که حقایق را درک کرده‌اند و از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته به آن خارج شده‌اند افزایش یافته است.

شوهرم و فرزندانم افتخار می‌کنند که من در این سن دوچرخه‌سواری را یاد گرفته‌ام. آنها در شگفت هستند که زمین نخورده‌ام و به خودم آسیب نرسانده‌ام. آنها تحت تأثیر قرار گرفتند که می‌توانم بدون احساس خستگی مسافت‌های طولانی را طی کنم. سایرین نیز به من گفته‌اند که تحت تأثیر قرار گرفتند که با این سن به‌سرعت و به‌خوبی دوچرخه‌سواری را یاد گرفته‌ام.