(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی 2017، حامیان فالون دافا از سراسر چین، ضمن ارسال تبریکات قلبی‌شان به استاد لی هنگجی سال نو را تبریک می‌گویند. تبریک گویندگان درود و شادباش خود را از مکان‌های زیر ارسال می‌دارند:

شهر شینگتای، استان هبی

شهرستان دونگکو، اسان هونان

شهر هاییانگ، شهر یانتای، استان شاندونگ

منطقه چنگیانگ، شهر چینگدائو، استان شاندونگ

شهر پینگدو در استان در استان شاندونگ

شهرستان هویدونگ، شهر هویژو، استان گوآنگدونگ

شهر شوچانگ، استان هنان

شهر لانگفانگ، استان هبی

شهر چانگچون، استان جیلین

شهرستان جینگشینگ، شیجیاژوآنگ، استان هبی

شهر آنشان، استان لیائونینگ

شهر لایژو، شهر یانتای، استان شاندونگ

شهر کایجیانگ، شهر داژو، استان سیچوآن

شهر روشان، شهر ویهای، استان شاندونگ

شهر تانگشان، استان هبی

شهر جیمو، استان شاندونگ

شهرک شویتو، شهرستان بئي‌بئی، چونگچینگ

شهرک انچنگ، شهرستان پینگیوآن، شهر دژو در استان شاندونگ

این غیرتمرین‌کنندگان معمولاً اعضای خانواده، همکاران، دوستان، یا همسایه‌‌هایی دارند که فالون دافا را تمرین می‌کنند. آنها دریافتند که حزب کمونیست چین در آزار و شکنجه این تمرین صلح‌آمیزِ تزکیه نفس اشتباه می‌کند زیرا بسیاری از زندگی‌ها را تغییر داده است. افراد بسیاری از ح.ک.چ و سازمان‌های مربوط به آن خارج شده‌اند و پس از آن در زندگی‌شان تغییرات فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده‌اند.

یکی از اعضای خانواده یک تمرین‌کننده نوشت: «به‌خاطر کمک به خانواده‌ام، بهبود وضعیت سلامتی‌مان و ایجاد هماهنگی در خانواده‌مان از معلم لی سپاس ویژه دارم از همه مشکلات و نگرانی‌ها رها شده‌ایم و حتی بیشتر باور داریم که 'فالون دافا خوب است، حقیقت، نیکخواهی، بردباری خوب است ما افراد بهتری شده‌ایم.»

حامیان فالون دافا سال نو را به استاد لی تبریک می‌گویند!