(Minghui.org) هنگام خرید از فروشگاه یا قدم زدن در خیابان، اغلب افرادی که تمرین فالون دافا را انجام می‌دهند، با من صحبت می‌کنند. آنها می‌گویند باید به یاد داشته باشم که: «فالون دافا خوب است. حقیقت‌، نیک‌خواهی‌، بردباری خوب است.» آنها به من خاطر نشان می‌کنند در هنگام مواجه با خطرها این عبارات را تکرار کنم. به آنها گوش می‌دادم اما هرگز آن را جدی نگرفتم تا این در زمستان امسال، تجربه‌ای فراموش نکردنی داشتم.

در تاریخ 21 ژانویه 2016 طی سفری چهار نفره، همراه راننده و دو تن از همکاران برای بازدید از یک کارخانه در منطقه‌ای کوهستانی رفتیم. در ابتدا هوا دلپذیر بود اما در مسیر بازگشت به خانه، وزش باد و بارش برف شروع شد. جاده لغزنده بود و شرایط مناسبی نداشت. اما از آن جایی که راننده مصمم بود به خانه برسد گفت که یک مسیر میان‌بر می‌شناسد.

باد شدیدتر و جاده لغزنده‌تر شد و راننده به‌سختی می‌توانست خودرو را کنترل کند. همگی ما از شنیدن صدای باد ترسیده بودیم. تندبادی خودرو را به‌طور خطرناکی به سمت جنوب جاده و نزدیک پرتگاه راند. من آن عبارات را به‌خاطر آوردم و فریاد زدم: «فالون دافا خوب است! حقیقت‌، نیک‌خواهی‌، بردباری خوب است!»

به تکرار این عبارات ادامه دادم و دیگران نیز با من همراه شدند. تندباد دیگری ما را به مسافتی دور از پرتگاه هل داد. نجات پیدا کردیم و آسوده‌خاطر شدیم. بعداً راننده گفت حقیقتاً احساس کرده بود شخصی خودرو را به مکان امنی هل داد.

وقتی از آن منطقه کوهستانی خارج شدیم،‌ همکارانم از من پرسیدند چطور آن عبارات را به یاد آوردم. به آنها گفتم: «اغلب تمرین‌کنندگان فالون دافا به من می‌گفتند که این عبارات را با یاد داشته باشم مخصوصاً در زمان مواجهه با مشکلات.» آن 9 کلمه زندگی‌مان را نجات داد. به آسمان نگاه کردم و گفتم: «فالون دافا از اینکه زندگی‌مان را نجات دادی متشکرم!» و همه با من این جمله را تکرار کردند.

در محل کار، برای رئیسم ماجرا را شرح دادم. او نیز گفت: «فالون دافا سپاسگزاریم!» همکارانم گفتند دیگر به تبلیغات منفی علیه فالون دافا در تلویزیون گوش نمی‌دهند. حالا حرف‌های تمرین‌کنندگان دافا را باور دارند.

این مقاله را از طرف خودم و همکارانی که در آن روز همراهم بودند نوشتم. از فالون دافا سپاسگزاریم که ما را نجات داد و می‌خواهیم به مردمی که بوسیله تبلیغات منفی تلویزیون درباره دافا تصور غلطی دارند بگوییم فالون دافا مردم را نجات می‌دهد و هر چیزی که تمرین‌کنندگان دافا می‌گویند حقیقت دارد. افرادی که از دافا حمایت می‌کنند متبرک خواهند شد. ما قدرت شگفت‌انگیز آن را مشاهده کرده‌ایم.