(Minghui.org) همیشه سعی می‌کنم در بازار کشاورزان حقایقِ فالون گونگ یا همان فالون دافا را روشن کنم.

یک روز در بازار، از یک غرفه سبزی‌فروشی مقداری تربچه خریدم و به فروشنده گفتم: «خبرهای خوبی وجود دارد که خروج از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آیندۀ امنی به‌ارمغان می‌آورد.»

وقتی درباره حقه خودسوزی میدان تیان‌آن‌من، قدرت درمانی دافا و اینکه آن به مردم می‌آموزد که خوب باشند، برای او صحبت می‌کردم، فروشنده سبزی کاملاً گوش می‌داد. به او توصیه کردم ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن را نفی کند تا ایمن باشد.

وقتی حقیقت فالون گونگ را درک کرد از ح.ک.چ خارج شد. آنگاه مطالب دافا را به او دادم که بخواند.

مرد مسنی در آن نزدیکی بود، که خشکبار می‌فروخت، به من خیره شد و سپس با صدایی بلند گفت: «فالون دافا خوب است! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است! اگر به خوبی دافا فکر کنید، با شادمانی و سلامتی پاداش داده خواهید شد!»

در تأیید گفتم: «بله، شما خیلی خوب آن را گفتید!»

او یک یادبود دافا از جیبش درآورد و گفت: «شما این یادبود را دو سال قبل به من دادی. از آن زمان آن را در جیبم نگه داشته‌ام. هم‌چنین به من کمک کردی از ح.ک.چ خارج شوم. من از صمیم قلب آن عبارات را تکرار کرده‌ام.»

این مرد را ‌شناختم، دو سال قبل در این بازار پیازچه می‌فروخت. در آن زمان او خیلی ناخوش به‌نظر می‌رسید. درباره زیبایی دافا به او گفتم و اینکه آن در سراسر جهان گسترش یافته است و یک نشان یادبود دافا به او دادم.

او ادامه داد: «آن فوق‌العاده است! از آن پس بیمار نشده‌ام. اکنون تقریباً 90 ساله هستم. با سلامتی می‌درخشم و در بدنم احساس سبکی می‌کنم. همه چیز به‌خوبی پیش رفته است. از فالون دافا و استاد لی، بنیانگذار فالون گونگ بسیار سپاسگزارم.»

به سایر خریداران گفت: «آن چه او به شما می‌دهد بسیار ارزشمند است، چیزی که با پول نمی‌تواند خریداری شود. هر کسی آن را داشته باشد برکت نصیبش می‌شود.»

یک نسخه از مجله مینگهویی و دو دی‌وی‌دی؛ سفر به آسمان، زمین درمیان باد و باران و شخصیت واقعی جیانگ زمین را به او دادم. او گفت که آنها را به همسایه‌هایش نشان می‌دهد طوری‌که آنها هم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.