(Minghui.org) تمرین‌کنندۀ فالون گونگ مسنی در جلسه مطالعۀ گروهی فا در محله ما، این مطلب را به‌اشتراک گذاشت که او هرگز از زمان انتشار اطلاعیۀ «رادیو مینگهویی از طریق ماهواره: موسیقی تمرینات صبحگاهی زودتر پخش می‌شود (به‌روزرسانی‌شده)» اتفاق نیفتاده که تمرین‌ها را هم‌زمان با جلسۀ تمرینات صبحگاهی رادیو انجام ندهد.

بسیاری از هم‌تمرین‌کنندگانم با شنیدن صحبت این خانم شرمنده شدند، به‌ویژه اینکه برخی از آنها مدتی طولانی بود که تمرین‌های فالون گونگ را انجام نداده بودند. آنها گفتند که نتوانسته‌اند از دست مداخلۀ خواب‌آلودگی خلاص شوند. بعد کسانی بودند که تمرین‌ها را کم انجام می‌دادند اما بر رشد شین‌شینگ خود تمرکز و در پروژه‌های روشنگری حقیقت فالون گونگ مشارکت می‌کردند.

وقتی برای اولین بار به تمرین صبحگاهی [رادیو] پیوستم، روند دشواری بود چراکه زمان زیادی طول کشید تا از وابستگی به راحت‌طلبی خلاص شوم. مشتاق به انجام تمرین‌ها بودم، اما وقتی زمان بیدار شدن می‌شد دچار تردید و سستی می‌شدم. فهمیدم که فکر بیدار نشدن فکر خودم نیست، بنابراین افکار درست فرستادم تا آن را ازبین ببرم. پس از چند روز، وقتی زمان انجام تمرین‌های صبح بود، خودبه‌خود از خواب بیدار ‌شدم.

وقتی به این فکر افتادم که زندگی پس از زندگی در جستجوی فالون گونگ بوده‌ام، در مقایسه، فکرِ کمی بیشتر خوابیدن کم‌رنگ و بی‌معنی شد.

وقتی برای مدتی طولانی در انجام تمرین‌ها اهمال کردم، با مداخله مواجه شدم و خودآگاه اصلی‌ام ضعیف شد. انواع و اقسام عقاید و تصورات و افکار شروع به اذیت و آزارم کردند، اما نمی‌توانستم آنها را سرکوب کنم یا ازبین ببرم.

احساس خجالت می‌کردم چراکه این زمان ارزشمندی که استاد برای تزکیۀ ما طولانی کرده‌اند را ارج ننهاده و درعوض این زمان را به نیروهای کهن تقدیم کرده بودم. با اینکه هنوز سه‌ کار را انجام می‌دادم، تمام بدنم با ازبین بردن کارمای بیماری پر شده بود. وضعیتم بر آنهایی که مسئولشان هستم تأثیر می‌گذارد و خودم را تنبیه می‌کردم.

برخی تمرین‌کنندگان تمرین‌ها را مطابق با تعالیم انجام نمی‌دادند، بنابراین پاهایشان خشک و انعطاف‌ناپذیر بود و کمی خم‌شده و راحت نبود. دستانشان یک خط راست را تشکیل نمی‌دادند و برخی در هنگام مدیتیشن صاف نمی‌نشستند. برخی حتی به‌خواب می‌رفتند.

باور دارم که اگر شخص بخواهد تمرین‌ها را به‌خوبی انجام دهد، همه‌چیز می‌تواند اصلاح شود. قصد ندارم به کوتاهی هیچ ‌کسی اشاره کنم. با‌این‌همه وقتی تمرین‌ها را هم‌زمان به‌درستی انجام می‌دهیم، از بُعد دیگر دیده می‌شود که میدان تمرینِ مقدس و باشکوهی تشکیل می‌شود!