(Minghui.org) پس از اینکه پلیس در استان هبئی تمرین‌کنندۀ فالون گونگ، آقای وانگ شیانگ‌هویی را بازداشت کرد، آنها دریافتند که دلیل معتبری برای متهم کردن او ندارند.

آقای وانگ در 16 ژوئن 2017 بخاطر ارسال نامه به مقامات ارشد استانی بازداشت شد. در این نامه‌ها او جزئیات 11 سال حبس و بی‌کار شدنش بخاطر آزار و شکنجۀ فالون گونگ را تشریح و از دولت درخواست جبران آسیب وارده و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص ادارۀ 610 کرده بود. این اداره یک نهاد فراقانونی است که به‌طور ویژه برای آزار و شکنجۀ فالون گونگ تأسیس شد.

وقتی ادارۀ 610 از این نامه‌ها مطلع شد، به پلیس دستور داد که آقای وانگ را بازداشت کند. اما نوشتن نامه به مقامات دولتی جرمی نیست که دادستانی بتواند از آن برای متهم کردن شخصی استفاده کند.

پس از بررسی محتویات کامپیوتر آقای وانگ که پلیس از خانه‌اش توقیف کرده بود، پلیس نامه‌هایی را پیدا کرد که او به کارفرماهای قبلی خود نوشته بود و طی آن درخواست بازگشت به کار کرده بود.

پلیس با رؤسای ادارۀ برق شهرستان لی، کارفرمای سابق آقای وانگ، تماس گرفت و به آنها گفت که دروغ بگویند. سه رئیس به نام‌های لیو شین‌له، ژانگ ژانیینگ و وِی یوتائو قبول کردند و شهادت دادند که آقای وانگ اطلاعاتی دربارۀ فالون گونگ توزیع کرده و به آنها فلایر داده است.

پلیس پروندۀ آقای وانگ را با اتهام استانداردی که برای آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ از آن استفاده می‌شود، «عضویت در یک سازمان فرقه‌ای برای تضعیف اجرای قانون»، ارسال کرد. سپس دادستانی بازداشت آقای وانگ را تأیید کرد.

آقای وانگ در بازداشتگاه شهرستان لی نگه‌داشته می‌شود. گزارش شد که اخیراً دادستانی پرونده را برای «شواهد و دلایل» بیشتر به پلیس بازگردانده است.

18 سال رنج و محنت خانواده

آقای وانگ و خانواده‌اش در سال 1996 برای بهبود وضعیت سلامتی‌شان شروع به تمرین فالون گونگ کردند. آنها پس از ممنوعیت این تمرین در سال 1999 از سوی حکومت کمونیستی به‌طور بی‌رحمانه‌ای تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند.

پدربزرگ و مادربزرگ آقای وانگ آنقدر ترسیدند که هر دو درنتیجۀ رنج روانی و احساسی وارده درگذشتند. همسرش که مأمور پلیس بود نیز به دلیل فشار از سوی محل کارش از او طلاق گرفت.

در سال 2002 آقای وانگ بخاطر نفوذ به شبکۀ تلویزیون کابلی برای پخش برنامه‌هایی دربارۀ فالون گونگ از محل کارش اخراج و به 11 سال حبس محکوم شد.

پدرش، آقای وانگ پینگجون، دو بار به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد، از کارش اخراج و مبلغ بسیار سنگینی جریمه شد. مادرش، خانم لیو گوییپو برای بیش از هفت ماه حبس شد. او درنتیجۀ استرس وارده فلج شد. پس از اینکه پنج سال در تخت بستری بود در 11 ژوئن 2013 و فقط پنج روز پیش از بازداشت آقای وانگ درگذشت.

طرف‌های درگیر در آزار و شکنجۀ آقای وانگ

وانگ جونچانگ (王军昌)، رئیس بخش امنیت عمومی: 6226606-312-86+، 13503382201-86+، 18531287610-86+
لی وِیلیانگ (李维良)، معاون رئیس دادستانی: 6235818-312-86+، 6226358-312-86+، 13703323688-86+
لیو شینله (刘新乐)، رئیس ادارۀ برق شهرستان لی: 13303021555-86+ (موبایل)، 6218735-312-86+ (دفتر)، 6223568-312-86+ (منزل)
ژانگ ژانیینگ (张占英)، معاون رئیس ادارۀ برق شهرستان لی: 1390322681-86+ (موبایل)، 6232345-312-86+ (دفتر)، 6216126-312-86+ (منزل)
وِی یوتائو (魏玉涛)، معاون رئیس ادارۀ برق شهرستان لی: 13931219288-86+ (موبایل)، 6217117-312-86+ (دفتر)، 6218808-312-86+ (منزل)
ژانگ یوئه‌شیان (张跃贤)، رئیس ادارۀ 610 شهرستان لی: 13633228299-86+، 15232252112-86+، 6211103-312-86+

گزارش‌های قبلی:
بازداشت مرد اهل هبئی بخاطر درخواست اطلاعات درخصوص سازمان فراقانونی مسئول محکومیت حبس 11 ساله‌اش
آزار و شکنجۀ 45 تمرین‌کننده در شهرستان لی و شهرستان سونینگ، استان هبئی
آزار و شکنجۀ وانگ شیانگهویی در شهر بائودینگ، استان هبئی تا حد مرگ