نامه تبریک به کنفرانس فای اروپا در پاریس

درود بر مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای اروپا در پاریس!

مریدان دافا امید بشریت- و یگانه امید- هستند. نجات موجودات، مأموریت ما و مسئولیتی عظیم است. فقط با خوب تزکیه‌کردن خود می‌توانید آنچه مریدان دافا باید انجام دهند را به‌خوبی انجام دهید. کنفرانس‌های فا موقعیت‌های خوبی برای شما هستند تا همدیگر را ترغیب کنید و با هم رشد کنید. امیدوارم همگی شما از آن منتفع شوید و خود را حتی بهتر تزکیه کنید.

موفقیت کامل کنفرانس فای شما را خواهانم!

لی هنگجی
سپتامبر ۲۰۱۷
نیویورک