(Minghui.org) صدمین سال جشن لیندهرست در نیوجرسی در 30 سپتامبر 2017 برگزار شد. رابرت بی جانجروسو و هیئت برگزار‌کننده از تمرین‌کنندگان فالون گونگ (یا فالون دافا) دعوت کردند تا در این مراسم شرکت کنند. ساکنان لیندهرست و برگزارکنندگان رویداد، گروه طبل کمری و گروه بنر را ستودند.

اجرای تمرین‌کنندگان فالون گونگ در صدمین سال جشن لیندهرست، نیوجرسی.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در صدمین سال جشن لیندهرست شرکت می‌کنند.

40 تن از اعضای گروه طبل کمری در صبح روز 30 سپتامبر از نیویورک حرکت کردند و دو ساعت پیش از شروع مراسم به لیندهرست رسیدند. آنها در زمین بازی یک مدرسه تمرین کردند و در مقابل شهرداری در صفوفی منظم قرار گرفتند.

روی طبل‌های کمری طلایی‌شان و بنرهای آبی نوشته شده بود «فالون دافا» و «فالون دافا خوب است» که چشمگیر بود و افراد بسیاری از آن عکس گرفتند. تمرین‌کنندگان گل‌های نیلوفر آبی کاغذی را توزیع و فالون گونگ را معرفی می‌کردند. شهردار نیز با تمرین‌کنندگان عکس گروهی گرفت.

تماشاچیان که از نواختن گروه طبل کمری برای افتتاح جشن، شاد شده بودند درباره فالون دافا پرسیدند.

پس از مراسم جشن، یک راهپیمایی برگزار شد که تمرین‌کنندگان نیز بخشی از آن بودند. بیش از 20 تمرین‌کننده بنرهای رنگارنگ را در دست داشتند و پیشاپیش گروه طبل کمری راه می‌رفتند.