(Minghui.org) دو شهروند تیان‌جین در 30 اکتبر 2017 در دادگاه حاضر شدند و متهم به «عضویت در فرقه به‌منظور اخلال در اجرای قانون» شدند. این اتهام رایجی است که حکومت کمونیستی چین در تلاش برای بدنامی و حبس تمرین‌کنندگان فالون گونگ از آن استفاده می‌کند.

آقای یانگ کیورن و خانم یانگ جین‌هوا درحالی‌که دستبند و پابند به آنها بسته شده بود به سالن دادگاه آورده شدند. با اعتراض شدید وکلای آنها، قاضی رئیس جلسه دستور داد که دستبندها را باز کنند. براساس قانون پابندها نیز باید در سالن دادگاه باز می‌شد.

وکلا اتهامات وارده بر موکلین خود را رد کردند و خواهان تبرئۀ آنها شدند. آنها استدلال کردند که کنگرۀ خلق (نهاد قانون‌گذار چین) هرگز قانونی که فالون گونگ را «فرقه» بنامد وضع نکرده است و اینکه دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین در نوامبر 1999 به دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق دستور داد که تفسیری قانونی از مادۀ 300 صادر کنند که لازم می‌دانست هرکسی که فالون گونگ را تمرین کند یا ترویج دهد تا شدیدترین حد ممکن آزار و شکنجه شود.

وکلا متذکر شدند که تفسیر جدیدی از این قانون در 1 فوریۀ 2017 لازم‌الاجرا و جایگزین نسخۀ سال 1999 شد. این تفسیر جدید هیچ نامی از فالون گونگ نبرده و تأکید کرد که هر اتهام علیه هرکسی که عضو فرقه است باید براساس مبنای قانونی محکم باشد. ازآنجاکه هیچ قانونی فالون گونگ را فرقه به‌حساب نمی‌آورد، اتهام علیه آقای یانگ و خانم یانگ فاقد مبنای قانونی است.

دادستان گفت که آقای یانگ و خانم یانگ در حال ارسال مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ به پلیس محلی دیده شده‌اند، و این «مدرک و دلیلی بسیار کافی علیه آنها» است. وکلا جواب دادند که این حق قانونی موکلینشان است که اطلاعات فالون گونگ را اشاعه دهند.

دادستان در ادامه کتاب‌های فالون گونگی که از خانۀ آقای یانگ و خانم یانگ توقیف شده بودند را به‌عنوان یک مدرک دیگر ارائه داد. او ادعا کرد که مالکیت کتابهای فالون گونگ نقض قانون است اما مشخص نکرد که نقض کدام قانون است. او فقط دو اطلاعیۀ صادره توسط مدیریت چاپ و نشر چین در ژوئیۀ 1999 را به‌عنوان مبنای قانونی ذکر کرد که انتشار کتاب‌های فالون گونگ را منع می‌کرد.

وکیل استدلال کرد که مدیریت چاپ و نشر در سال 2011 این ممنوعیت را فسخ کرده است و اینکه داشتن کتاب‌های فالون گونگ برای تمرین‌کنندگان کاملاً قانونی است.

آقای یانگ در دفاع از خودش شهادت داد. او از قاضی رئیس جلسه پرسید که با پست کردن مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ کدام قانون را نقض کرده است. قاضی پاسخ نداد.

آقای یانگ و خانم یانگ پس از بازداشتشان در 12 مه 2017 هنوز در بازداشتگاه منطقۀ تیانهه هستند.

گزارش مرتبط:

اداره مطبوعات و نشریات چین، در سال ۲۰۱۱ ممنوعیت انتشار کتاب‌های فالون گونگ را لغو کرد