(Minghui.org) من به‌طور کلی دنباله‌روی کسی یا چیزی نیستم و دوست دارم خودم درباره هر چیزی فکر کنم، اما وقتی یکی از دوستان قدیمی‌ام در سال 2004 به دیدارم آمد، آنچه درباره فالون گونگ گفت را باور کردم.

هنوز به‌یاد دارم که مدت‌ها پیش مردم تمرینات فالون گونگ را در میدان محلی انجام می‌دادند. آنها در آرامش و صلح، به‌طور منظمی صف می‌کشیدند، اما من زمان آن را نداشتم که درباره فالون گونگ بیشتر یادبگیرم. پس از اینکه جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیست، فالون گونگ را ممنوع کرد، دیگر تمرین‌کنندگان را در آن میدان ندیدم.

مادرم از عود دوباره سرطان، جان سالم به‌در برد

سرطان مادرم در سال 2007 دوباره عود کرد و او به جراحی دیگری نیاز داشت. پزشک گفت که او برای عمل جراحی بیش از حد ضعیف است و توصیه کرد که چند ماهی منتظر بماند. به او گفتم که فقط فالون گونگ می‌تواند به زنده ماندنش کمک کند. او به سخنرانی‌های فالون گونگ گوش داد. پس از یک ماه عمل جراحی‌اش با موفقیت انجام شد.

دوستم که فالون گونگ را تمرین می‌کند، مدتی پیش با من تماس گرفت تا بگوید به‌خاطر اجتناب از رها کردن فالون گونگ برای چند سال در حبس بود و تازه آزاد شده است. این خبر مادرم را خیلی خوشحال کرد، زیرا حالا می‌توانست تمرینات را از او یادبگیرد.

گرچه پزشکِ مادرم چند سال پیش گفته بود که او زیاد زنده نمی‌ماند، اما مادرم هنوز زنده و حالش خوب است.

حمایت از فالون گونگ

من هرگز فالون گونگ را تمرین نکرده‌ام، اما رئیسم مرا «فالون گونگ» صدا می‌کند؛ زیرا همیشه در دفاع از این تمرین صحبت می‌کنم و به همه اطرافیانم می‌گویم که فالون گونگ خوب است. همچنین نوارهای سخنرانی استاد را برای نوه یک‌ساله‌ام می‌گذارم تا گوش دهد.

معتقدم که مردم بدون حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری (جِن، شَن، رِن) نمی‌توانند زندگی کنند. وقتی اولین بار جوآنفالون را خواندم، این را درک کردم.

بنیانگذار فالون گونگ بیان کردند:

«ذرات هوا، سنگ، چوب، خاک، آهن و بدن انسان این سرشت حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را دارند. تمام مواد این سرشت را دارند. قدما معتقد بودند که پنج عنصر، تمام چیزها را در دنیا شکل می‌دهند. آن‌ها نیز این سرشت حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را دارند.» (جوآن فالون)

امروزه ما بلایای بسیاری را تجربه می‌کنیم، اما نگران نیستم. می‌دانم که آنها حزب کمونیست چین را به‌خاطر ممنوع کردن و محکوم کردن فالون گونگ، مورد هدف قرار می‌دهند.

بسیاری از مردم فریب خورده‌اند و در میان آنهایی هستند که تمرین تزکیه‌ای که از حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری حمایت می‌کند را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند. آنها نیاز دارند حقایق فالون گونگ را بشنوند.