تایوان: گرامیداشت فالون دافا با شکل دادن حروف بزرگ چینی

سنت شکل‌دهی حروف زنده توسط تمرین‌کنندگان فالون دافا در سرزمین اصلی چین قبل از آزار و اذیت در سال 1999 آغاز شده است. در حال حاضر در تایوان، شکل‌دهی حروف زنده به روشی پویا برای معرفی فالون دافا تبدیل شده است که سطح آگاهی مردم را درباره آزار و شکنجه در چین افزایش می‌دهد و بیانگر قدردانی از بنیانگذار فالون دافا است. رویداد بعدی تشکیل حروف در روز 25 نوامبر، قبل از کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا، برگزار خواهد شد.

فاهویی چین | حفاظت از فا با نیک‌خواهی و افکار درست

نگهبان وو به صورتم سیلی زد، اما دردی احساس نکردم. سپس به‌شدت به من لگد زد و من باز دردی احساس نکردم. او گفت: «بسیارخوب. حالا بیا به کارمان برسیم» و باتوم الکتریکی را برداشت. به باتوم نگاه و فرمول فرستادن افکار درست را تکرار کردم. بدون توجه به اینکه او چند بار تلاش کرد، باتوم روشن نشد. با ناامیدی باتوم را کنار انداخت و به میزش برگشت. 

فاهوئی چین: تزکیه خودم به‌طور استوار

تمرین‌کننده‌ای وابستگی قویِ اعتباربخشی به خود را در درونش تشخیص می‌دهد و متوجه می‌شود این دلیل آن است که چرا سایرین تقصیرات را به گردن او می‌اندازند و چرا این جریان اینقدر او را اذیت کرده است. «درک بهتری از این آموزه‌ استاد به‌دست آوردم که هیچ چیزی تصادفی نیست. از آن زمان به بعد، هر وقت با تضادها مواجه می‌شوم، به خودم یادآوری می‌کنم که هیچ چیزی تصادفی نیست و اینکه باید به درون نگاه کنم.»

هند: علی‌رغم تغییرات در منطقه لاداخ، قلب مردم هنوز با فالون دافا است (قسمت اول از مجموعه 3 قسمتی)

تمرین‌کننده‌ای به لاداخ هند برمی‌گردد تا زیبایی فالون دافا را با مردم به‌اشتراک بگذارد. با وجود حملۀ سریعِ نوین‌گرایی به این منطقۀ سابقاً دورافتاده، دافا همچنان با استقبال گرم و حمایت محلی‌ها روبرو است.

فاهویی چین | از نوجوانی تا بزرگسالی: بالغ و پخته شدن در تزکیه

بازنگری سفر تزکیه یک فرد جوان و رها کردن افکار و عقاید بشری و وابستگی‌های قدیمی. او برای کوشا بودن در تزکیه به مادرش متکی بود و رها کردن این وابستگی و تشخیص اینکه هیچ کسی نمی‌تواند به جای او تزکیه کند، بزرگ‌ترین چالش او بود. 

فاهویی چین | آرزوی قلبی‌ام برای نجات مأموران پلیس

«به آنجا رفتم تا به این مأموران کمک کنم جدی بودن اعمالشان را درک کند نه اینکه با نفرت با آنها مواجه شوم.»

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2020