(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر بایچنگ، استان جیلین بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ مورد محاکمه قرارگرفت. فالون گونگ تمرینی معنوی است که توسط حکومت کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد. دادستان محلی بعد از محاکمه از اتهامش علیه او صرف‌نظر کرد، اما در زمان نوشتن این مقاله او هنوز در بازداشت به‌سر می‌برد.

این اولین باری نیست که آقای لیو منگ 50 ساله بخاطر باورش مورد هدف قرار گرفته است. او یکبار به مدت چهار سال زندانی شد و شغلش را به‌عنوان یک معلم مدرسه فنی و حرفه‌ای ازدست داد. بعد از آزاد شدن از زندان برای گذران زندگی‌اش تدریس خصوصی ریاضی انجام می‌داد.

آقای لیو دوباره در 9 ژانویه 2017 درحالی‌که در ایستگاه راه‌آهن داآن منتظر قطار بود دستگیر شد. پلیس در حال انجام بازرسی‌های امنیتی مسافران بود که متوجه موسیقی تمرین فالون گونگ در گوشی آقای لیو شد و او را بازداشت کرد. آنها او را به اداره پلیس شینگفو در زادگاهش بایچنگ برگرداندند. پلیس محلی قبل از منتقل کردن او به بازداشتگاه داآن او را در بازداشتگاه بایچنگ نگه داشت.

خانواده آقای لیو هرگز از دستگیری یا حضورش در دادگاه در 15 ژوئن خبری نداشتند. چند ماه بعد متوجه شدند که آقای لیو مورد محاکمه قرارگرفته است و اینکه اندکی بعد دادگاه دادستان محلی از اتهامش صرف‌نظر کرده است.

خانواده‌اش به پلیس محلی مراجعه کردند تا درباره پرونده‌اش پرس و جو کنند. مأموری با نام خانوادگی گوئو به آنها گفت که پرونده آقای لیو یک «پرونده سیب زمینی سرخ شده» است چراکه مسئولین شواهد و مدارک لازم برای محکوم کردن وی را نداشتند اما تمایلی به آزادی وی نیز نداشتند.

اعضای خانواده آقای لیو خشمگین شدند که او بخاطر اِعمال حق آزادی باورش که در قانون اساسی تصریح شده همچنان در بازداشت باقی مانده است. او استدلال کرد که پلیس راه‌آهن هیچ دلیلی برای بازداشت او بخاطر داشتن موسیقی فالون گونگ در گوشی‌اش نداشته و اینکه پلیس بایچنگ هیچ مبنای قانونی برای فرستادن او به بازداشتگاه نداشته است.