(Minghui.org) دیروز بعدازظهر مرد جوانی را در خیابان دیدم و به او نزدیک شدم. پرسیدم که آیا دانشجو است و او پاسخ منفی داد. سپس درباره فالون دافا و آزار و شکنجه این تمرین به‌دست رژیم کمونیست چین با او صحبت کردم.

گفتم: «احتمالاً به‌یاد دارید که در کتاب علوم سیاسیِ مدرسه راهنمایی درباره "خودسوزیِ میدان تیان‌آن‌من"خواندید. آن یک حقه تبلیغاتی بود که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آن را صحنه‌سازی کرد تا فالون دافا را بدنام کند و بسیاری از مردم در سراسر جهان درباره آن می‌دانند.»

«فالون دافا در سراسر جهان تمرین می‌شود، اما فقط در چین تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. از سال 1999، این آزار و اذیت سبب مرگ هزاران تن از تمرین‌کنندگان شده و حزب کمونیست چین برای کسب سود و منفعت تمرین‌کنندگان را مورد برداشت اجباری اعضای بدنشان قرار داده است.»

«حزب کمونیست چین به‌دلیل جنایاتش علیه بشریت متلاشی خواهد شد و اعضایش در نهایت با مجازات روبرو خواهند شد. می‌توانم به شما کمک کنم تا با خروج از حزب، از گزند بلایا در آینده درامان بمانید.»

مرد جوان پاسخ داد که از آکادمی پلیس فارغ‌التحصیل شده است. گفتم: «فارغ‌التحصیل شدن از آکادمی پلیس نمی‌تواند هیچ چیزی را تضمین کند. ح.ک.چ بسیار فاسد است. مسئولین فقط به خودشان فکر می‌کنند، نه به مردم عادی. ما چینی هستیم و فرزندان مارکس و لنین نیستیم. حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی زمانی خیلی قدرتمند بود و سرانجام فروریخت.»

سپس آن مرد جوان گفت که برای بخش امنیت داخلی کار می‌کند. از او پرسیدم: «آیا تا به‌حال با یک تمرین‌کننده فالون دافا برخورد کرده است که مانند افراد در آن حقه "خودسوزی" رفتار کند؟ تمرین‌کنندگان واقعی بسیار مهربان هستند.»

این بار مرد جوان سرش را به‌علامت تأیید تکان داد. او گفت که عضو حزب کمونیست چین است و می‌خواهد از حزب و سازمان‌های وابسته به آن خارج شود.