(Minghui.org) خانم دو هه‌شیان از بخش شیونگ در استان هبی که تمرین‌کننده فالون گونگ است، به‌خاطر تمرین این روش دستگیر شد. او را در بازداشتگاه بائودینگ بازداشت کردند، همان‌جایی که برای بیش از یک‌ماه در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.

وکیل او پی برد که هر‌ چند روز یک‌بار او را در معرض خوراندن اجباری قرار می‌دادند. سپس این کار را روزانه انجام دادند. خانم دو زجر بسیاری کشیده و اکنون بسیار ضعیف شده است. خانواده او بسیار نگران هستند و در تلاش بوده‌اند تا او را آزاد کنند. اما مسئولین پلیس محلی مکرراً از ملاقات با آنان خودداری کرده‌اند.

پدر خانم دو شکایتی را در دفتر سیاسی و قضایی بخش شیونگ و نیز اداره بازرسی بخش شیونگ، علیه مسئول و معاون بخش امنیت محلی به ثبت رساند. او آنها را به سوءاستفاده از قوانین جنایی کشور و نقض حقوق شهروندان متهم کرد.

بخشی از این شکایت در زیر آمده است:

مسئول امنیت محلی، گوئو جان‌شوئه و معاون او، جانگ بائوجونگ بیش از ده مأمور را روانه محل اقامت دخترم،‌ دو هه‌شیان، کردند و با شکستن در وارد آنجا شدند. او آن محل را در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ اجاره کرده بود. آنها او را به‌همراه کوچکترین دخترم، دو آی‌شیان، که در آن زمان به دیدارش آمده بود، دستگیر کردند. این دو خواهر بازجویی شدند و در ادارۀ پلیس شهر جان‌گانگ بازداشت شدند.

بعدازظهر فردای آن روز، دختر کوچکترم آزاد شد. اما دو هه‌شیان به بازداشتگاه بائودینگ در منطقه چی‌یوآن در شهر بائودینگ برده شد. اکنون یک ماه است که در آنجا در بازداشت به سر می‌برد.

او در اعتراض به رفتار نامناسب پلیس و تحت خوراندن اجباری قراردادنش، دست به اعتصاب غذا زد. وکیلش پی برد که او بسیار ضعیف شده است و برای راه رفتن نیاز دارد که دو نفر به او کمک کنند.

گوئو جان‌شوئه و جانگ بائوجانگ خودسرانه دخترم را به «تشکیل و عضویت در سازمان فرقه‌ای برای اختلال در اجرای عدالت» [دروغ رایجی که برای آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده می‌شود] متهم کردند. درواقع، خود آنها درحال سوءاستفاده از قوانین جنایی کشور و نقض حقوق شهروندان هستند.