(Minghui.org) خانمی که برای اعتراض به بازداشتش برای بیش از ۷۰ روز اعتصاب غذا کرده بود، در قفسیبه دادگاه آورده شد. چند دقیقه پس از آغاز محاکمه، او شروع به سرفه‌های خونی کرد.

قاضی جلسه محاکمه را متوقف کرد و گفت که این خانم را برای چند دقیقه به خارج از اتاق ببرند. سپس قاضی پس از ورود او جلسه محاکمه را ادامه داد.

حدود ده دقیقه بعد، این خانم ناگهان از هوش رفت. وکیلش درخواست کرد که جلسه محاکمه متوقف شود تا موکلش کمک‌های پزشکی دریافت کند. قاضی از پزشکی که در آنجا حضور داشت پرسید که اگر این خانم به اندازه کافی هشیار است به محاکمه ادامه دهند.

پزشک جواب داد: «دستانش هنوز حرکت می‌کنند. احتمالاً هنوز به‌هوش است.»

قاضی به بازجویی از خانمی که سرش پایین افتاده بود و نمی‌توانست چیزی بگوید ادامه داد. سپس او ناله کرد و واضح بود که کاملاً ناهشیار است.

خانواده و وکیل این خانم درخواست دیگری به قاضی ارائه دادند تا جلسه محاکمه را متوقف کند. آن موقع بود که قاضی جلسه را متوقف کرد.

نام این خانم دوو هشیان است. او در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ بخاطر امتناع از نفی فالون گونگ دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد.

از آنجا که هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‌کند، این ساکن روستای شیونگ، استان هبی، برای اعتراض به بازداشت غیرقانونی دست به اعتصاب غذا زد. او به‌طور مکرر و به‌طرز وحشیانه‌ای تحت خوراندن اجباری قرار می‌گرفت. وکیلش اشاره کرد که او را با صندلی‌ چرخدار برای ملاقات آورند و اینکه خیلی ضعیف به‌نظر می‌رسید.

وکیل چند بار سعی کرد به پرونده خانم دوو دسترسی پیدا کند اما هر بار تقاضایش رد می‌شد، سپس سعی کرد علیه دادستانی محلی شکایتی ارائه کند، اما هیچ کجا حاضر به ثبت شکایش نشد.

در عین حال پدر خانم دوو که حدوداً ۷۰ ساله است، در تلاشی برای آزادی دخترش به سازمان‌های مختلف دولتی رفت. با این وجود او از شرکت در جلسه محاکمه خانم دوو در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۷ منع شد. فقط دو نفر از اعضای خانواده‌اش اجازه ورود به داخل دادگاه را پیدا کردند.

معلوم نیست که آیا پس از جلسه دادگاه، مراقبت‌های پزشکی به خانم دوو ارائه شده است یا خیر.

گزارشات مرتبط:

خانمی برای اعتراض به بازداشت غیرقانونی دست به اعتصاب غذا زد؛ وکلایش از دسترسی به پرونده او منع شده‌اند

دختری برای یک ماه دست به اعتصاب غذا زد و پدرش از پلیس شکایت کرد