(Minghui.org) تایوان اخیراً از ورود دست‌کم سه تن از مسئولین چین که در آزار و شکنجه فالون گونگ مشارکت داشته‌اند، جلوگیری کرد؛ فالون گونگ یک تمرین معنوی است که به‌طور غیرقانونی در چین ممنوع شده است. هم‌زمان از ورود هیئتِ نمایندگان این مسئولین نیز ممانعت به‌عمل آمد.

در سال 2011، اداره قانونگذاری و 16 بخش و شهر تایوان طرح عدم استقبال، دعوت و پذیرش مسئولین چینی که در موارد نقض حقوق بشر مشارکت دارند، را به‌تصویب رساندند. تصاویر اداره قانونگذاری (بالا، سمت چپ)، شورای شهر نیو تایپه (بالا، سمت راست)، شورای شهر تایچونگ (پایین، سمت چپ) و شورای شهر کاوهسیونگ پس از تصویب این طرح را نشان می‌دهند.

حقوق بشر بالاترینِ ارزش‌ها است

چیو چویی-چنگ، معاون رئیس شورای امور سرزمین اصلی، تأیید کرد که این شورا درحال محدود کردن مجوز‌ ورود ناقضان حقوق بشر از چین به این کشور است. هر یک از مسئولان چین اگر سابقه‌ای از مشارکت در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ داشته یا عضوی از اداره 610 (یک سازمان حزبی فراقانونی که آزار و شکنجه فالون گونگ را مدیریت می‌کند) باشند، بلافاصله از ورودشان به تایوان جلوگیری می‌شود. این تأکیدی بر سیاست‌های تایوان و اجرای آن است که به‌گفته چیو، ارزش‌گذاری به حقوق بشر و حمایت از آن محسوب می‌شود.

چیو تأکید کرد که احترام به حقوق بشر بالاترینِ ارزش‌ها است و تأکید کرد که تایوان از افرادی که حقوق بشر را سرکوب می‌کنند، استقبال نمی‌کند.

یکی از مسئولین گفت که انجمن فالون دافای تایوان، فهرستی از افرادی که به‌طور فعال در آزار و شکنجه فالون گونگ مشارکت دارند را در دسترس دولت قرار داده است. سایر سازمان‌های غیر‌دولتی نیز فهرست‌هایی از ناقضان حقوق بشر را ارائه داده‌اند.

عُرف بین‌المللی برای ممنوعیت ورود ناقضان حقوق بشر

قانونگذار چن تینگ-فِی گفت که حقوق بشر یک ارزش بنیادین و مهم در تایوان است. او معتقد است که دولت باید تحقیقات مفصل‌تری درباره موارد نقض حقوق بشر در چین انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که تمام افراد، با سابقۀ نقض حقوق بشر، اجازه ورود به تایوان را نیابند.

قانونگذار چانگ لی-شان گفت که باید فضایی برای حفاظت از حقوق بشر ایجاد شود. قانونگذار هسو یونگ-مینگ گفت که این یک عرف بین‌المللی است که از ورود آنهایی که سابقه بدی در زمینه حقوق بشر دارند، جلوگیری شود و این رویکرد بر اهمیت حقوق بشر در تایوان تأکید می‌کند.

در سال 2011 اداره قانونگذاری و 16 بخش و شهر تایوان طرح عدم استقبال، دعوت و پذیرش مسئول چینیِ درگیر در موارد نقض حقوق بشر را به‌تصویب رساندند.

سابقه آزار و اذیت

فالون گونگ در سال 1992 به‌طور عمومی به مردم معرفی شد و پس از مدت کوتاهی به‌علت تأثیرات مثبتش بر سلامتی و اخلاقیات در سراسر چین گسترش یافت. تا سال 1999، تقریباً 100 میلیون نفر در چین آن را تمرین‌ می‌کردند. جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین، از روی حسادت و ترسِ ازدست دادن کنترلش بر مردم، در 20 ژوئیه 1999 آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به 18 سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند. ح.ک.چ حتی برای کسب سود و منفعت در صنعت پیوند عضو، دست به برداشت اعضای بدن‌ افراد زنده با مجوز دولت زده است.

جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است. تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

با توجه به سانسور اطلاعاتی ح.ک.چ، تعداد دقیق تمرین‌کنندگان کشته‌شده طی این آزار و شکنجه تاکنون مشخص نشده است.