(Minghui.org) درحالی‌که خانمی از روستای شیونگ به‎منظور اعتراض به بازداشت غیرقانونی‎اش به اعتصاب غذا ادامه داده است، وکلایش نمی‎توانند پرونده‎اش را مورد بررسی قرار دهند.

خانم دو هشیان در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ به‌دلیل امتناع از نفی فالون گونگ، در خانه‌اش دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‎دهد. از آنجا که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‎کند، خانم دو خیلی زود به‎منظور اعتراض به بازداشت غیرقانونی‎اش دست به اعتصاب غذا زد. نگهبانان بازداشتگاه در شهر بائودینگ درعوض او را تحت خوراندن اجباری قرار دادند.

در ۱۶ نوامبر، دو وکیل خانم دو به ملاقاتش رفتند و او را بر روی صندلی چرخدار دیدند که به اتاق ملاقات آورده شد. آنها متوجه  شدند که صورتش پف کرده و خیلی ضعیف شده بود.

بعدازظهر آن روز،  وکلا از دادستانی محلی بازدید کردند تا درباره پرونده‌اش پرس‌وجو کنند. دادستان فان یینگ گفت که این پرونده در روز ۱۰ نوامبر به دادگاه محلی فرستاده شده و از آنها خواست تا به آنجا بروند.

قاضی چن چون‎هوآ، یکی از دو قاضی که مسئول این پرونده بود، از وکلا خواست تا در ۲۰ نوامبر به دادگاه مراجعه کنند تا پرونده را بررسی کنند.

وکلا در روزی که به آنها گفته شد در دادگاه حضور داشته باشند آمدند، اما چن ادعا کرد که پرونده در سیستم آنلاین دادگاه آپلود نشده و بنابراین برای بررسی مجدد قابل دسترسی نیست. زمانی که وکلا ادعا کردند که طبق قانون تمام پرونده‎هایی که به دادگاه فرستاده می‎شود باید ظرف هفت روز در سیستم آنلاین ثبت شوند، چن از گوش دادن به صحبت‎های آنها امتناع ورزید.

دونگ فوئین، قاضی دیگری که مسئول رسیدگی به این پرونده بود نیز از بهانه‎های مختلف دیگری استفاده کرد تا مانع دسترسی وکلا به پرونده شود.

وکلا به یوان ایمین، معاون رئیس دادگاه شکایت کردند. یوان قول داد که پیگیر این موضوع خواهد بود، اما در عین حال متذکر شد که چه کسی در وهله اول وکلا را به داخل دادگاه راه داده است.

وکلا پس از آن به دادستانی بازگشتند. آنها سعی کردند علیه قاضی دونگ و چن شکایت کنند، اما هیچ‌کس مایل به گوش دادن به آنها نبود.

گزارش مرتبط:

دختری به‎مدت یک ماه دست به اعتصاب غذا زد، پدرش علیه پلیس شکایت کرد