(Minghui.org) مأموران دادگاه پس از جلسۀ دادرسی سه تمرین‌کنندۀ فالون گونگ، یکی از وکلایی که نمایندۀ آنها بود را مورد ضرب‌و‌شتم قرار دادند. فقط دو هفته بعد از این جریان، قاضیِ جلسه دستور برگزاری جلسۀ دادرسی دیگری را برای این تمرین‌کنندگان صادر کرد. این درحالی‌ بود که وکلا هنوز نتوانسته بودند لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های تلفن همراه خود را که توقیف شده بودند، بازپس بگیرند.

ازآنجاکه وکلا نتوانستند در جلسۀ دادرسیِ 30 نوامبر 2017 شرکت کنند، قاضی وکلای جدیدی برای تمرین‌کنندگان تعیین کرد.

این سه تمرین‌کننده به نام‌های خانم ژانگ هویی‌چیونگ، خانم هوا وان‌شیا و خانم کویی دلی به قاضی اعتراض کردند و از پذیرش وکلای تعیین شده از سوی دادگاه امتناع ورزیدند.

سپس سه وکیلی که دادگاه تعیین کرده بود، سالن دادگاه را ترک کردند. قاضی بدون هیچ وکیلی که نمایندۀ تمرین‌کنندگان باشد، جلسۀ دادرسی را ادامه داد و تمرین‌کنندگان در اعتراض، از پاسخ دادن به سؤالات قاضی امتناع ورزیدند.

خانم هوا به قاضی گفت: «هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم نمی‌داند. تمرین فالون گونگ حق قانونی ما است.» خانم ژانگ نیز سعی کرد قاضی را متقاعد کند که به‌خاطر خودش هم که شده در این آزار و شکنجه مشارکت نکند.

قاضی چیو یون پاسخ داد: «شما مرا تهدید می‌کنید.»

پس از اینکه تمرین‌کنندگان اصلاً حاضر به همکاری با دادگاه نشدند، قاضی در ظهر ادامۀ جلسۀ دادرسی را به زمان دیگری مؤکول کرد.

ضرب‌و‌شتم وکلا توسط از سوی مأموران دادگاه

طی اولین جلسۀ دادرسیِ این سه تمرین‌کننده در 17 نوامبر 2017، قاضی چیو یون به سه وکیل تمرین‌کنندگان دستور داد که هنگام ورود به جلسۀ دادگاه لپ‌تاپ‌های خود را تحویل دهند. وقتی وکلا از انجام این کار سرباز زدند، قاضی جلسۀ دادرسی را به زمان دیگری مؤکول کرد.

درحالی‌که وکلا سالن دادگاه را ترک می‌کردند، مأموران دادگاه مکالمات آنها را شنیدند که قصد داشتند به‌خاطر درخواست غیرقانونی قاضی از او شکایت کنند. سپس مأموران وکلا را هل دادند.

وکیل لو تنگ‌گه درحالی که مأموران همکارانش را هل می‌دادند، اطلاعات‌شان را یادداشت کرد. سپس مأموران او را به دفتر کارشان کشاندند و او را کتک زدند.

پس از ضرب‌وشتم، مأموران لپ‌تاپ‌ها، گوشی‌های تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی، مدارک حقوقی و کاغذهایی که وکلا در کیف‌های‌شان داشتند را توقیف کردند. آنها اقلام توقیف‌شده را به بخش نظارت بر اینترنت تحویل دادند و وکلا را تهدید به اقدامات بیشتری کردند.

این سه تمرین‌کننده در 24 اوت 2016 بازداشت شدند. خانم کویی یک هفته پس از بازداشت به‌قید ضمانت پرشکی آزاد شد. دو تمرین‌کنندۀ دیگر از آن زمان در بازداشتگاه هوییلی حبس بوده‌اند.

گزارش قبلی:

ضرب‌وشتم وکلای مدافع از سوی مأموران دادگاه در سیچوان