(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی 2018، تمرین‌کنندگان فالون دافا از سراسر جهان با ارسال تبریکات صمیمانه خود به وب‌سایت مینگهویی، سال نو را به بنیانگذار فالون دافا تبریک می‌گویند.

در این گزارش مجموعه‌ای شامل 24 تبریک ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در نظام آموزشی در چین، شامل هیئت آموزشی، کارکنان و دانش‌آموزان در مقاطع اول، دوم و بالاتر را ارائه می‌دهیم.

این افراد پیام‌های تبریک خود را از مناطق و مدارس زیر ارسال کرده‌اند:

شهر بائودینگ، شهر لیائوچنگ، شهر لانفانگ، شهر هاندان، استان هبی
شهر ویفانگ، شهر چینگدائو، شهر ریژائو، شهر یانتای، استان شاندونگ
شهر آنشان، شهر هولودائو، شهر دالیان، استان لیائونینگ
شهر هونان
شهر چنگدو، استان سیچوآن
شهر تیانشویی، استان گانسو
شهر شی‌‌آن، استان شآنشی
شهر تونگ‌هوآ، استان جیلین
شهر پکن
دانشگاه جنوب غرب در شهر چونگ‌چینگ
دانشگاه هزه در استان شاندونگ

این تمرین‌کنندگان در تبریکات خود از استاد لی به‌خاطر آموزش‌های‌شان تشکر کردند، چراکه آنها از طریق این آموزش‌ها به آرامش درونی و سلامت جسمی دست یافتند. آنها همچنین قول دادند که در تمرین روزانه خود کوشاتر باشند، با آزار و شکنجه مقابله کنند و این امکان را فراهم آورند تا تعداد بیشتری از مردم درباره خوبی این تمرین بدانند.