(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی 2018، تمرین‌کنندگان فالون دافا از سراسر جهان ضمن ارسال تبریکات صمیمانه خود به وب‌سایت مینگهویی، سال نو را به بنیانگذار فالون دافا تبریک می‌گویند.

در این گزارش منتخبی از تبریکات ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در حرفه‌های مختلف ارائه شده است، ازجمله:

نظام پزشکی و سلامت عمومی در پکن؛ استان جیانگسو؛ استان هبی و باژونگ و کایجیانگ، استان سیچوآن
نظام آموزشی در پکن؛ استان هونان؛ استان هیلونگ‌جیانگ؛ شهر باژونگ، استان سیچوآن و چنگدو، استان هبی
سیستم راه‌آهن در استان شآنشی؛ نانچونگ، چنگدو و داژو، استان سیچوآن و شنیانگ، استان لیائونینگ
حوزه نفتی شنگلی در دونگ‌یینگ، استان شاندونگ
حوزه نفتی داچینگ در داچینگ، استان هیلونگ‌جیانگ
حوره نفتی لیائوهه در پانجین، استان لیائونینگ
سیستم مالیات در استان جیانگسو و استان آنهویی
کسب‌وکارهای کوچک در استان لیائونینگ
سیستم قضایی در آنچینگ، استان آنهویی
نظام هنر و فرهنگ در استان جیانگسو و هنگشویی، استان هبی
سیستم تجارت خارجی در نانجینگ، استان جیانگسو
سیستم مالی و بانکداری در استان هوبی
صنعت جنگلداری در استان‌های لیائونینگ و هیلونگ‌جیانگ
صنعت غذا در استان لیائونینگ
کارخانجات قایق و پلسازی درچینهوآنگ‌دائو، استان هبی
سیستم کشاورزی در استان هیلونگ‌جیانگ
نظام بهداشت محیط زیست در استان هیلونگ‌جیانگ
فروشنده طلا در استان شاندونگ
تعاونی‌های تأمین و بازاریابی در کایجیانگ، استان سیچوآن
سیستم‌های سازمانی و صنعتی در باژونگ، استان سیچوآن
مؤسسه تحقیق شماره 14 تعاونی گروه تکنولوژی الکترونیک چین در نانجینگ، استان جیانگسو
نظام حسابرسی
سیستم حمل‌ونقل شهری
شرکت پتروشیمی چین
شرکت مهندسی پتروشیمی چیلو در شاندونگ
صنعت برق

این تمرین‌کنندگان ضمن ابراز قدردانی‌شان از استاد لی هنگجی، اعلام کردند که برای ادامه تمرین فالون دافا و مقابله با آزار و شکنجه در چین مصمم هستند.