(Minghui.org) در طول شب‌های طولانی و سرد کشور نروژ در شمال‌ اروپا، فصل کریسمس گرمی و شادی را برای مردم به ارمغان می‌آورد.

در طی این مدت، تمرین‌کنندگان فالون دافا در اسلو، فعالیت‌هایی را در خیابان کارل یوهانس، شلوغ‌ترین خیابان این شهر، انجام دادند و با توزیع فلایر به افزایش آگاهی مردم درباره آزار و اذیت این مدیتیشن صلح‌آمیز فالون دافا در چین، پرداختند.

تمرین‌کنندگان فالون دافا با توزیع فلایر به افزایش سطح آگاهی عموم درباره آزار و شکنجه در چین پرداختند.

نروژی‌ها دادخواست محکومیت آزار و شکنجه فالون دافا به‌دست حزب کمونیست چین را امضاء می‌کنند.

بسیاری از مردم توقف می‌کردند تا بیشتر مطلع شوند و دادخواست محکومیت حزب کمونیست چین برای این آزار و شکنجه وحشیانه را امضاء کنند. آنها شامل پزشکان، مشاوران، دانشجویان و سایر اقشار بودند. بسیاری از آنها تحت تأثیر استقامت تمرین‌کنندگان قرار گرفتند که در هوای سرد قرار داشتند و آنها را تشویق کردند که به کار خوب‌شان ادامه دهند.