(Minghui.org)  هنرهای نمایشی شن‎یون، در ۱۵ فوریه ۲۰۱۷، تور آسیایی خود را با بیش از ۳۰ نمایش برنامه‎ریزی شده در هفت شهر از تایوان، آغاز کرد. قبل از اجرای برنامه‎ها، نزدیک به صد مقام برتر از سطوح مختلف دولتی خوش‌آمدگویی‌های رسمی و بنرهای تبریک‎شان را ارسال کردند.

هنرهای نمایشی شن‎یون از سوی هشت تن از مقامات دولت مرکزی، ۱۸تن از مقامات مهم شهری، ۶۲ تن از قانون‌گذاران، و پنج تن از نمایندگان شهر، بیانیه‌ها و بنرهای خوشامدگویی دریافت کرد.

بنرها از جانب مقامات دولت مرکزی: لین چوان؛ رئيس مجلس قانون‌گذاری، سو جیا-چی‎ئوآن؛ رئيس بازرسی مجلس، وو جین لین؛ و معاون رئیس مجلس قانونگذاری، سای چی چانگ.

مقامات از دولت مرکزی بنرهایی برای تحسین سطح هنریِ هنرهای نمایشی شن‎یون ارسال کردند. در بنر نخست وزیر جمهوری خلق چین، لین چوان، آمده است: «نمایش آسمان‎ها بر روی زمین؛ رقص آنها قلب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.» در بنر رئیس مجلس قانونگذاری، سو جیا چی‎ئوآن، آمده است: «لذت بخش برای قلب و مسرت‌بخش برای چشمان»

بنرها از: وزیر شورای امور سرزمین اصلی، کاترین چانگ؛ وزیر امور خارجه، دیوید لی تا-وی؛ وزیر کشور، یه جی‎یونگ‎-رونگ؛ و وزیر شورای امور جامعه در خارج از کشور، وو سین-سینگ

بنرها و اظهارات خوشامدگویی از شهردار تایپه، کو ون-جه؛ شهردار تایپه، چو لی لون؛ شهردار شهر تاویوآن، چنگ ون سن؛ شهردار تایچونگ، لین چیا ریه؛ و شهردار تاینان، لای چینگ-ته

تور شن‎یون ادامه خواهد یافت و در تایپه از ۱۵ تا ۱۹ فوریه، در تائویوآن از ۲۱ تا ۲۴ فوریه، در تایچونگ از ۱ تا ۵ مارس، در چی‎آئی از ۶ تا ۷ مارس، در تاینان از ۹ تا ۱۲ مارس، در کائوسیونگ از ۱۳ تا ۱۹ مارس؛ و در کیلونگ در ۲۱ مارس اجرا خواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر در مورد خرید بلیط و تاریخ‎ها به سایت http://shenyun.com مراجعه فرمایید.