(Minghui.org) خانم لی یولان، تمرین‌کننده فالون دافا از داچینگ، در ۱ ژانویه ۲۰۱۷ درگذشت. او در 26 دسامبر سال 2016، به‌خاطر توزیع تقویم فالون دافا دستگیر و زمانی‌که در بازداشت بود، منزلش غارت شد.

آزار و شکنجه به‌دلیل اعتقادش

پس از دستگیری خانم لی، ‌در اداره پلیس او را با دستبند به یک صندلی بستند و دربارۀ منبع تقویم‌ها از او سؤال کردند. او از افشای هرگونه اطلاعات امتناع کرد.

مأمور لین جیاوئی به او دستور داد که اظهاریه تضمین را امضاء کند. در آن نوشته شده بود که او دیگر نمی‌خواهد فالون گونگ را تمرین کند. در این زمان پسرش وارد شد و او را تحت فشار قرار داد که در پای اظهاریه اثر انگشت بگذارد و آن را امضاء کند تا آزاد شود.خانم لی پس از آزادی، بارها و بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت. پلیس به او هشدار داد که چنانچه بار دیگر برای توزیع مطالب فالون دافا بیرون برود، تمام خانواده‌اش دستگیر می‌شوند.

خانم لی در 29 دسامبر از حال رفت و در بیمارستان بستری شد. در حالی که او در بیمارستان بود، اعضای کمیته محل سکونت او، هنوز هم برای خانواده‌اش مزاحمت ایجاد می‌کردند.

او سه روز بعد از آن در 71 سالگی درگذشت.

شکایت علیه جیانگ

قبل از مرگ او، خانم لی شکایت کیفری خود را علیه دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین طرح کرد و در آن درخواست کرد که اجازه قانونی تمرین فالون دافا به مردم داده شود.

او نوشت:

«جیانگ زمین مسئول آزار و شکنجه فالون دافا و بدنام کردن این تمرین تزکیه و استاد لی، بنیانگذار فالون دافا است. من خواستار پاسخگویی جیانگ درقبال درد و رنجی هستم که متحمل شده‌ام.»

«اگر جیانگ زمین این آزار و شکنجه را آغاز نکرده بود، من آزادانه فالون دافا را تمرین می‌کردم و بیمار نمی‌شدم. شوهرم نیز مرا به طلاق تهدید نمی‌کرد و خانواده‌ام خوشحال‌تر بودند.»

مزایای تمرین فالون گونگ

خانم لی با دیدن اینکه خواهرشوهر و همسایگانش چقدر از تمرین فالون دافا بهره‌مند شدند، تصمیم گرفت در ژوئن سال 1999 او نیز آن را تمرین کند. پس از شروع آزار و شکنجه در ژوئیه، به‌دلیل ترس و فشار خانواده، تمرین را متوقف کرد.

در سال 2009 دچار سکته مغزی، فلج و آرتریت روماتوئید شد. زندگی‌اش آنقدر مصیبت‌بار بود که حتی نمی‌خواست به آن ادامه دهد. او همه نوع درمانی را امتحان کرد، اما هیچ‌کدام مؤثر واقع نشد.

به‌نظر می‌رسید که فالون دافا تنها امیدش بود، بنابراین در ژانویه 2011 دوباره تمرین را آغاز کرد و چند ماه بعد همه بیماری‌هایش ناپدید شدند. سالم و پر انرژی شد. او به همه می‌گفت که فالون دافا خوب است.

مشارکت‌کنندگان در آزار و اذیت خانم لی

لین جایوئی (林家威)، فرمانده، بخش امنیت داخلی داچینگ: 864593423319 + (منزل)، ۸۶۱۳۳۹۴۶۵۳۶۹۹+
ما بایگانگ(马百刚)، مأمور پلیس، بخش امنیت داخلی داچینگ: ۸۶۴۵۹۳۴۲۴۶۹۸+(منزل)، ۸۶۱۳۳۵۱۱۹۹۷۱۱+
یانگ لی جون (杨立军)، مأمور پلیس، بخش امنیت داخلی داچینگ: 8613936983789+
لو وئي (卢伟)، مأمور پلیس، بخش امنیت داخلی داچینگ: 8618644022313+