(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 4 فوریه 2017، رویداد روز اطلاع‌رسانی را در دوسلدورف برگزار کردند و در آن به معرفی فالون گونگ و افشای آزار و شکنجه وحشیانه این تمرین به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) پرداختند. آنها همچنین دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ با مجوز رژیم ح.ک.چ، اطلاعاتی را به مردم ارائه دادند.

گروه‌هایی از مردم، از جمله گردشگرانی که در حال گشت و گذار و لذت بردن از زیبائی‌های شهر قدیمی دوسلدورف بودند، برای مطالعه بنرها و پوسترهای تمرین‌کنندگان توقف کردند، بروشور گرفتند یا با تمرین‌کنندگان صحبت کردند.

مردم توقف می‌کنند تا آگاهی بیشتری درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ، کسب کنند.

یک تمرین‌کننده فالون گونگ تمرین‌ها را نمایش می‌دهد.

زوجی از لندن بعد از آگاهی دربارۀ قساوت ح.ک.چ شوکه شدند، حتی باور آن برای‌شان سخت بود. بعد از کسب اطلاعات بیشتر درباره آزار و شکنجه، دادخواست علیه جنایات برداشت اجباری اعضای بدن به‌دست ح.ک.چ را امضاء کردند. آنها از تلاش‌های تمرین‌کنندگان برای افشاء و توقف آزار و شکنجه ابراز قدردانی کردند.

خانمی که یک جراح ارتوپد است دادخواست را امضاء کرد و به تمرین‌کننده‌ای گفت که بسیاری از پزشکان پیش از این از طریق مجلات حرفه‌ای دربارۀ برداشت اعضای بدن افراد زنده توسط ح.ک.چ آگاه شده‌اند. او با آن تمرین‌کننده درباره اخلاق پزشکی گفتگو کرد.

بسیاری از رهگذران از تمرین‌کنندگان تشکر و آنها را تشویق کردند که به تلاش‌های خود برای خاتمۀ این آزار و شکنجه ادامه دهند.