(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در لتونی به سه شهر ونت‌سپیلس، لیپایا و پایتخت این کشور، ریگا رفتند تا سطح آگاهی عموم را دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ به‌وسیلۀ حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) افزایش دهند.

لتونی دارای جمعیتی بیش از دو میلیون نفر و در شمال شرقی اروپا واقع شده است. تمرین‌کنندگان محلی اولین بار فالون گونگ را در سال 1997 آموختند و اغلب تمرینات را به‌صورت گروهی در پارک‌های عمومی انجام می‌دهند.

بنای یادبود آزادی درشهر ریگا یک منطقه توریستی معروف است. بسیاری از بازدید‌کنندگان و ساکنان محلی دادخواست محکومیت آزار و شکنجه در چین را در این مکان امضاء کرده‌اند. برخی ذکر کردند که تمرین‌کنندگانی از سایر کشورها را در اینجا ملاقات کرده‌اند.

رهگذران پوسترهای به نمایش‌گذاشته شده را مطالعه و تمرین‌کنندگان را درحال انجام تمرین‌های فالون گونگ تماشا می‌کنند.

گردشگران چینی عکس می‌گیرند و پوسترهای حاوی توضیحات دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجه را مطالعه می‌کنند و مطالب اطلاع‌رسانی را برای مطالعه با خود می‌برند.

خانمی چینی ضمن امضای این دادخواست گفت که او از خشونت حزب کمونیست آگاه شده است. او با تمرین‌کننده‌ای عکس گرفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد. او همچنین دربارۀ این آزار و شکنجه برای همراهانش توضیح داد که باعث شد آنها شوکه شوند.

بازدید‌کننده چینی با یک تمرین‌کننده فالون گونگ عکس می‌گیرد و پشتیبانی خود را از تلاش‌های تمرین‌کنندگان علیه آزار و شکنجه ابراز می‌کند.

سه تن از دانشجویان دلیل برگزاری این رویداد را از تمرین‌کنندگان پرسیدند. یک تمرین‌کننده فالون گونگ دربارۀ اینکه تمرین برای تزکیه خود شخص است و دلیل اینکه ح.ک.چ این گروه را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد و دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ با مجوز دولت رژیم چین به آنها توضیحاتی داد. دانشجویان گفتند که آنها درک جدیدی از جهان به دست آوردند و هرگز دربارۀ این جنایات نشنیده بودند.

یکی از دانشجویان گفت که او به خانواده و دوستانش نیز دراین‌باره می‌گوید. آنها از تمرین‌کننده برای ارائه توضیحاتش تشکر کردند که باعث شد درباره آزار و شکنجه مطلع شوند.

گردشگران چینی برای تماشای بنر بزرگ فالون گونگ توقف کرده‌اند.