(Minghui.org)  من ۷۵ سال دارم و اصالتأ کره‎ای هستم. در ۵ ژوئن ۱۹۹۶ تمرین فالون دافا را شروع کردم. از آنجا که بیشتر تمرین‎کنندگان در منطقه‎ام از قومیت هان بودند، من نیز می‎خواستم زبان چینی را یاد بگیرم. هیچ کسی در اطرافم نمی‎توانست به من آموزش دهد بنابراین با خودم فکر کردم: «از طریق رونویسی جوآن فالون یاد خواهم گرفت.»

بنابراین با رونویسی از تک تک کلمات کتاب آغاز کردم. اگرچه مچ دستم واقعأ درد داشت، اما هرروز ادامه دادم تا کل کتاب به پایان رسید.

در این روند اتفاق فوق‎العاده‎ای افتاد. کلماتی که در طول روز می‎نوشتم را درک نمی‎کردم. اما در شب در رؤیاهایم می‎دیدم که جوآن فالون را با هر دو دست گرفته‎ام و به‌طور روان می‎خوانم. در ابتدا هیچ نمی‎دانستم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بعد متوجه شدم که استاد از اشتیاقم به یادگیری زبان چینی و خواندن کتاب آگاه بودند و به همین دلیل در رؤیاهایم به من یاد می‎دادند که چگونه زبان چینی را بخوانم. این امر باورم به استاد و دافا را محکم‎تر و عزم و اراده‎ام برای ادامه تزکیه را تقویت کرد.

یک روز در حالی که به کلمات کتاب نگاه می‎کردم، ناگهان به یاد آوردم که چگونه آنها را در خوابم می‎خواندم. از اینکه می‎توانستم زبان چینی را بخوانم به وجد آمدم! بنابراین کم کم توانستم جوآن فالون را با به‌‎یاد آوردن رؤیاهایم بخوانم. در ابتدا بیش از پنج ساعت طول می‎کشید تا یک فصل از کتاب را به اتمام برسانم و معنای آن را به روشنی متوجه نمی‎شدم. بنابراین برای درک بهتر کتاب، به نسخه کره‎ای مراجعه می‎کردم.

در حال حاضر، پس از بیست سال، می‎توانم جوآن فالون را به‌طور روان به زبان چینی بخوانم و درک کنم و بدون موانع زبانی به اصول فا روشن‎بین شوم. اما برای خواندن سخنرانی‎ها و مقالات دیگر، هنوز هم باید نسخه کره‎ای را بخوانم.

دخترم که می‎تواند زبان چینی را بخواند و بنویسد، به‎طور کامل باور نکرده بود که واقعأ خواندن کتاب را از این طریق یادگرفته‎ام. او یک بار در کنارم ماند تا بررسی کند که کلمات را به‌درستی می‎خوانم یا نه. او متوجه ماهیت فوق‎العاده آنچه اتفاق افتاده بود شد و گفت: «تو مثل یک دانشجوی جدی در یک دانشگاه هستی که به‎طور کوشا در حال درس خواندن است. اگر به همین روال ادامه دهی، قطعأ موفق خواهی شد و به هدفت خواهی رسید.»

واقعأ حق با اوست. من یک دانشجوی جدیِ فای کیهان هستم. این برایم برکت و نعمت حقیقی است که استاد فا را به من آموختند!