(Minghui.org) مردی اهل شانشی در ۱۶ فوریه ۲۰۱۷ به‎خاطر درخواست از تلویزیون مرکزی چین (CCTV) برای افشاسازی اطلاعات دربارۀ گزارشی در مورد فالون گونگ بازداشت شد. پس از دستگیری او، خانواده‎اش برای ردیابی محل نگهداری‎ او متحمل دردسرهای فراوانی شدند. بعداً به آنها اطلاع داده شد که او در بازداشتگاه شهرستان هوئی‎رِن بازداشت است.

آقای ژانگ شویونگ، در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۷ اخبار CCTV دربارۀ سخنرانی رئيس دیوان عالی خلق که فالون گونگ را بدنام کرده بود، تماشا کرد. بسیاری از رسانه‎های محلی دیگر به این سخنرانی در گزارش‎های بعدی خود اشاره کرده بودند.

از آنجا که فیلم کافی در این گزارش وجود نداشت، آقای ژانگ، تمرین‎کننده فالون گونگ، همراه با ۱۸ تمرین‎کننده دیگر، درخواستی برای افشاسازی مدارک سخنرانی و کسانی که مسئول ضبط فیلم بوده‎اند، به CCTV ارسال کرد.

پس از درخواست او، در ۱۶ فوریه ۲۰۱۷ مأمور پلیس ژانگ شیانگ‎دونگ به منزل آقای ژانگ حمله و او را دستگیر کرد.

زمانی که این گزارش ارسال شده، آقای ژانگ هنوز در بازداشت و درخواست خانواده‎اش برای ملاقات وی رد شده است.

طفره رفتن پلیس و محرومیت خانواده از ملاقات

در شب دستگیری، ژانگ دوباره به منزل آقای ژانگ رفت و بسیاری از وسایل شخصی، از جمله کامپیوتر و کتاب‎های فالون گونگ و مطالب مربوط به فالون گونگ را مصادره کرد. پلیس هیچ اطلاعاتی در مورد محل بازداشت آقای ژانگ به خانواده‎اش نداد.

روز بعد خانواده به بازداشتگاه رفتند تا سعی کنند او را بیابند. آنها همچنین با پلیس تماس گرفتند، اما نتوانستند هیچ گونه اطلاعاتی به دست آورند. بعداً، پلیس با آنها تماس گرفت و گفت که او در بازداشتگاه شهرستان هوئی‎رِن بازداشت است.

خانواده مستقیماً به بازداشتگاه رفت، اما درخواستشان برای ملاقات رد شد و به آنها گفتند که باید سه روز صبر کنند.

آنها به دنبال ژانگ گشتند تا از او «اعلامیه بازداشت» را بگیرند. او خودداری کرد. با این حال، به آنها وعده داد که می‎توانند سه روز بعد به دیدن آقای ژانگ بروند.

طولی نکشید که خانواده متوجه شدند «اعلامیه سه روز» بخشی از «مقررات بازداشتگاه» نیست. بنابراین آنها دو روز آینده را به مرکز رفتند تا درخواست ملاقات کنند.

در صبح زود روز سوم، ۲۰ فوریه، خانواده به اداره پلیس رفتند. اول قرار بود ژانگ با آنها دیدار کند، اما هیچ نشانه‎ای از او وجود نداشت. در عوض، فردی آمد و «اعلامیه بازداشت» را به آنها داد و دستور داد تا آن را امضاء کنند.

کارکنان بازداشتگاه به آنها گفتند که برای ملاقات باید از ادارۀ پلیس تأییدیه داشته باشند. آنها سعی کردند با ژانگ تماس بگیرند اما موفق نشدند.

از آنجا که چاره‎ای نداشتند، همسر آقای ژانگ این موضوع را برای بخش بازرسی پلیس توضیح داد، اما مأموران او را نادیده گرفتند. او بعداً اعلامیه را به دادستانی برد و دریافت که اعلامیه می‎تواند نامعتبر تلقی شود.

مادر آقای ژانگ کل صبح را خارج از بازداشتگاه ماند، اما بازهم از دیدن پسرش محروم شد.

در بعدازظهر، ژانگ درخواست کرد تا با همسر آقای ژانگ و رئیس اداره ۶۱۰ ملاقات کند. آنها همسر آقای ژانگ را تهدید کردند و به او دستور دادند که اعلامیه را برگردانند، با این ادعا که آنها بتواند مهر و موم رسمی دیگری بر روی آن مهر کنند. در این جلسه، ژانگ تأیید کرد که آقای ژانگ به‎خاطر ارسال درخواست افشاسازی اطلاعات به CCTV دستگیر شده و به مدت ۱۵ روز در بازداشت خواهد ماند.

ژانگ همچنین اذعان کرد که او به بازداشتگاه دستور داده است که هیچ شخصی اجازه ملاقات با آقای ژانگ را ندارد. بعدها او اعتراف کرد که این دستور را از مقامات بالاتر دریافت کرده بود.

خانواده وکیلی را استخدام کردند اما او نیز اجازه ملاقات با آقای ژانگ را نداشت. خانواده و وکیل به اداره بازرسی پلیس رفتند و فقط وکیل را برای بحث و گفتگو به اتاقی بردند. از آنجا که صحبت آنها به طول انجامید، خانواده مشکوک شدند که پلیس در حال تهدید وکیل است.

در چند روز آینده، خانواده به بسیاری از بخش‎های مختلف رفتند، اما به هیچ نتیجه‎ای نرسیدند.

دستگیری و بازداشت‎های قبلی

در ۱۸ سال گذشته، آقای ژانگ چندین بار توسط اداره ۶۱۰ و مقامات محلی مورد آزار اذیت قرار گرفته یا دستگیر شده است.

در آغاز آزار و شکنجه، وقتی به پکن رفت تا درخواست تجدید نظر کند، برای اولین‎بار به مدت سه ماه در بازداشت بود.

او دوباره برای درخواست تجدید نظر به پکن رفت و دستگیر و برای دو ماه بازداشت شد. در طول بازی‎های المپیک ۲۰۰۸ پکن، به مدت یک ماه در تمام ساعات شبانه‌روز تحت نظر بود.