(Minghui.org) یکی از ساکنین شهر لانگفانگ بعد از حدوداً دو ماه بازداشت در 1 فوریه 2017 آزاد شد.در 5 دسامبر 2016 بخاطر صحبت خانم چائو دُنگمی با مردم درباره فالون گونگ، گزارشش به پلیس داده و او دستگیر شد. دادستانی محلی 11 روز بعد حکم دستگیری رسمی او را صادر کرد. فالون گونگ روشی معنوی است که توسط حکومت کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

خانواده خانم چائو خطاب به پلیس نامه‌هایی را نوشتند و غیرقانونی بودن آزار و شکنجه فالون گونگ را به آنها یادآوری کردند و مصرانه خواستار آزادی او شدند.

وکیل خانم چائو نیز به پلیس گفت که او با پخش اطلاعات درباره فالون گونگ، هیچ قانونی را زیرپا نگذاشته است. پلیس در نهایت تصمیم گرفت که حکم آزادی او را صادر کند.