(Minghui.org) دومین کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا در فنلاند در 5 مارس 2017 برگزار شد که با ترجمه همزمان به دو زبان فنلاندی و چینی همراه بود و 14 تمرین‌کننده تبادل تجربه کردند که چطور از طریق این تمرین خودشان را رشد دادند و به یکدیگر کمک کردند.

تمرین‌کنندگان در طول دومین کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا در فنلاندی در تاریخ 5 مارس 2017، از یکدیگر یادمی‌گیرند.

چهارده تمرین‌کننده تجربیات خود را به‌اشتراک گذاشتند که با ترجمه هم‌زمان به زبان فنلاندی و چینی همراه بود.

کار هماهنگی

«آنجا» هماهنگ‌کننده رسانه‌های خبری تبادل تجربه کرد که چطور هنگام کار با سایر تمرین‌کنندگان در طول ده سال گذشته درک‌هایش را بهبود بخشیده است. او گفت: «به‌عنوان یک تمرین‌کننده، متوجه شدم که مشکل‌ترین چیز برای من رها کردن تصورات بشری است.

او گفت که این تصورات مسائلی بوجود آورده است از جمله فشار بر روی خودش و ایجاد موانعی بین او و سایر تمرین‌کنندگان. برای مثال او سابق براین فکر می‌کرد که هیچ‌یک از تمرین‌کنندگان دیگر حامی یک پروژه خاص نیستند. حتی بعد از اینکه سعی کرد به درون نگاه کند، غلبه بر چنین فشاری بسیار سخت بود. همانطور که به مطالعه تعالیم فالون دافا ادامه داد، متوجه شد که آن اتفاق به چند دلیل رخ داده است. یکی این بود که دیگران متوجه اهمیت آن پروژه نشده بودند. دیگری این بود که منیتش دیگران را کنار زده بود. او خوشحال است که فالون دافا به او کمک کرد که در طی این تجربه در تمرین تزکیه پیشرفت کند.»

تمرین‌کنندگان جدید

خانم وانگ که سه سال پیش تمرین تزکیه را شروع کرده، گفت که در ابتدا از مطالعه گروهی فا ناراضی بوده است. او بیاد آورد: «آن بسیار سخت و متفاوت از آن چیزی بود که تجربه کردم. به‌علاوه گاهی اوقات با تضادهایی با سایر تمرین‌کنندگان مواجه می‌شدم.» با گذشت زمان وابستگی‌های بسیاری را درون خودش یافته بود، از جمله خودخواهی، جر وبحث، خودنمایی، حق به جانب بودن و غیره. او گفت که حتی بعد از شناسایی این وابستگی‌ها، ازبین بردن آنها سخت است.

یکبار تغییری در زمان مطالعه گروهی فا ایجاد شد. او با فرض اینکه همه از قبل درباره آن اطلاع یافته‌اند، با سایرین درباره این تغییر صحبتی نکرد. اما از آنجا که هماهنگ‌کننده در مقابل همه از او درباره آن سؤال کرد و پرسید که چرا دیگران را از این تغییرات مطلع نکرده است، احساس بدی به او دست داد و شروع به دفاع از خودش کرد. خانم وانگ گفت: «هرچه بیشتر هماهنگ‌کننده می‌گفت که من نیاز به رشد دارم، نقاط ضعف بیشتری در او می‌دیدم.»

بعداً او در طول انجام تمرینات متوجه شد که تمرین‌کننده دیگری حرکات را اشتباه انجام می‌دهد و به آن اشاره کرده بود. اما آن تمرین‌کننده به حرفش گوش نکرد. او گفت: «آن روز پس از برگشتن و تماشای فیلم تمرین‌ها، شوکه شدم چراکه این حرکات من بود که درست نبود.» خانم وانگ از طریق این تجربه و فکر کردن به آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بود، متوجه شد او که در موقعیت‌های بسیاری اشتباه کرده است. در واقع هریک از این اتفاقات فرصتی برای او بود که به درون نگاه کند و خودش را در تزکیه رشد دهد. او از تمرین‌کنندگان بخاطر اشاره به مسائلش بسیار تشکر کرد.

گردشگران چینی

ایلماری تمرین فالون دافا را دو سال پیش شروع کرد. با کمک سایر مریدان دافا، یادگرفت که چطور از طریق تحمل سختی‌ها خودش را ارتقاء دهد و شین شینگَش را بهبود بخشد.

او اغلب به محل‌های گردشگری می‌رود که مطالبی را توزیع و به گردشگران چینی کمک کند که از حقایق فالون دافا آگاه شوند. او گفت: «یک روز خیلی زود به آنجا رسیدم و به‌دلیل اینکه هیچ تمرین‌کننده دیگری آنجا نبود، کمی عصبی شدم چراکه زبان چینی بلد نبودم.» با این وجود او تی‌شرت حاوی کلمات «فالون دافا» و «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» پوشیده و شروع به توزیع مطالب بین گردشگران کرده بود.

ایلماری گفت که با دیدن گردشگران چینی که با کنجکاوی این مطالب را می‌پذیرفتند، تحت تأثیر قرار گرفت. «اکنون می‌دانم که استاد با نیک‌خواهی در حال مراقبت از ما هستند. من نیز از اهمیت افکار درست آگاه شده‌ام. در آینده بهتر عمل خواهم کرد.»